Bliżej przyrody

Do 10 października br. w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu można podziwiać wystawę zdjęć pt. „Bliżej mazowieckiej przyrody – rzeki, puszcze, mokradła”, która została przygotowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Ekspozycja prezentuje blisko 50 fotografii przyrodniczych, ukazujących urokliwe zakątki Mazowsza oraz ciekawe gatunki fauny mazowieckiej. Zdjęcia, wykonane przez najlepszych mazowieckich fotografów przyrody, mają na celu przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców walory przyrodnicze województwa i zachęcić do osobistego poznawania bogactwa natury tego regionu.
 
W kolejnych tygodniach wystawa będzie udostępniona także w Siedlcach.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu