Bieszczadzkie żubry policzone

Bieszczadzkie żubry policzone

Liczebność żubrów żyjących w Bieszczadach wzrosła do 811 osobników, co wykazała przeprowadzona w marcu inwentaryzacja. Żubry oglądać można w pokazowej zagrodzie w Mucznem, gdzie mieszka dziewięć osobników – wskazała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP). Stanowi to kilkuprocentowy wzrost w stosunku do ubiegłego roku, gdy naliczono ich łącznie 750.

Bieszczadzkie żubry policzone – gdzie jest ich najwięcej?

Stada przebywają obecnie na terenie nadleśnictw Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska i Stuposiany. Pojedyncze osobniki można zaobserwować również na pogórzu w zasięgu nadleśnictw: Bircza, Brzozów i Krasiczyn. Najliczniejszą populację liczącą 318 osobników skupionych w 14 grupach, obserwowano w trakcie inwentaryzacji w lasach Nadleśnictwa Baligród. Największe pojedyncze stado liczące 52 osobniki żyje w okolicach nieistniejącej wsi Hulskie położonej w Nadleśnictwie Lutowiska. Leśnicy sprawują opiekę nad żubrami w Bieszczadach od ponad 60 lat – podkreśla RDLP.

Tab. Liczebność żubrów w stanie dzikim w latach 1997-2024 na terenie RDLP w Krośnie

RokLiczebność żubrów
1997110
1999160
2001140
2003168
2005213
2007243
2009290
2013256
2015303
2017402
2019551
2021719
2023750
2024811

Prowadzenie monitoringu osobników tego chronionego gatunku, w tym również coroczna inwentaryzacja stad, to zadanie powierzone nam przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 2009 roku – powiedział Marek Marecki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie ds. gospodarki leśnej. – Wcześniej było to szacowanie liczebności. Dokładność tego spisu wynika z faktu, że prowadzony jest w jednym wybranym dniu, początkiem marca, we wszystkich jednostkach, łącznie z gruntami prywatnymi i jest poprzedzony wielodniową obserwacją stad. Zatem nie zachodzi obawa podwójnego odnotowania tych samych osobników. Natomiast monitoring zdrowotny stad prowadzimy przez cały rok– dodał.

Naukowcy obawiają się przegęszczenia populacji zwierząt

Zajmujący się gatunkiem naukowcy od kilku lat wyrażają zaniepokojenie przegęszczeniem populacji. Według RDLP ma ono skutkować m.in. zwiększeniem szkód w uprawach rolnych i leśnych, ale przede wszystkim powodującym wzrost zagrożenia epidemiologicznego związanego z gruźlicą czy telazjozą. Jest to choroba, na którą co roku zapada po kilkadziesiąt osobników. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje związane z tym decyzje o eliminacji chorych osobników. Co roku odnajdywane są też resztki żubrów zabijanych przez wilki, a niekiedy nawet przez niedźwiedzia. W minionych latach, 13 bieszczadzkich żubrów wyjechało do Bułgarii i Rumunii. Zasiliły one stada żyjące w tamtejszych górach. Osobnym tematem, na który uwagę zwróciła RDLP, jest obecnie kwestia szkód dokonywanych przez te zwierzęta w uprawach rolnych i w lesie.

Na podstawie nadesłanej informacji (opracowanej przez …. rzecznika prasowego RDLP w Krośnie)

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu