rzadkich gatunków sów

Badania rzadkich gatunków sów w Roztoczańskim Parku Narodowym

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że wsparła realizację badań nad populacją rzadkich gatunków sów występujących w Roztoczańskim Parku Narodowym (RPN) i jego otulinie. Badania trwały od połowy marca do połowy maja br.

W Roztoczańskim Parku Narodowym przeprowadzono badania rzadkich gatunków sów

Badania rzadkich gatunków sów w Roztoczańskim Parku Narodowym miały na celu przede wszystkim zebranie danych na temat kształtowania się populacji sów w zależności od czynników naturalnych, w tym porównanie aktualnych wyników z danymi zebranymi w RPN-ie 20 lat temu. Badania zostały przeprowadzone na 13 obszarach, gdzie występują dogodne warunki bytowania dla sów. Były to głównie tereny rolnicze wokół Parku (12 obszarów) i lasy w Parku (jeden obszar). Obserwacje prowadzone były zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Prace terenowe trwały dwa miesiące: od połowy marca do połowy maja 2022 r.

badania rzadkich gatunków sów
Sóweczka. Fot. Przemysław Stachyra/Roztoczański Park Narodowy

W lasach Roztoczańskiego Parku Narodowego skupiono się na inwentaryzacji trzech rzadkich gatunków lęgowych: puszczyka uralskiego, sóweczki i włochatki. Kontrole w parkowych ekosystemach prowadzone były z punktów nasłuchowych rozmieszczonych co około 500 m, na liniowych punktach obserwacji (transektach) przebiegających przez odpowiednie obszary występowania docelowych gatunków, głównie lasy o naturalnym charakterze: buczyny, jedliny, olsy oraz stare bory sosnowe – powiedział Przemysław Stachyra, koordynator projektu z ramienia RPN-u.

Co wykazały badania rzadkich gatunków sów w RPN-ie?

Efektem prowadzonych badań w lasach Roztoczańskiego Parku Narodowego jest stwierdzenie obecności wszystkich najważniejszych gatunków sów: puszczyka uralskiego w liściastych żyznych drzewostanach (głównie buczynach i grądach); sóweczki – w olsach podszytych świerkiem oraz jedlinach z domieszką dębów i buków; jak również najrzadszej wśród roztoczańskich lasów – włochatki, bytującej w najstarszych parkowych sośninach.

badania rzadkich gatunków sów
Puszczyk uralski. Fot. Przemysław Stachyra/Roztoczański Park Narodowy

Badania rzadkich gatunków sów w RPN-ie wykazały, zgodnie z zebranymi danymi, że otwarte siedliska Roztocza oraz roztoczańskie wsie zasiedlają natomiast jedynie dwa gatunki sów: pospolity puszczyk oraz uszatka. W trakcie badań nie udało się natomiast potwierdzić obecności coraz rzadziej występujących gatunków: płomykówki oraz pójdźki – zaznacza PGE i dodaje, że ich nieobecność oraz coraz rzadsze występowanie na terenie Polski, skłoniła Park i ekspertów współpracujących przy projekcie, do zainicjowania nowych badań nastawionych na poszukiwanie „nieobecnych” gatunków. Badania rozpoczną się jeszcze w czerwcu bieżącego roku.

Ważnym elementem przeprowadzonych badań było również zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla sów i ich siedlisk, zarówno tych naturalnych, jak i wynikających z obecności człowieka.

Uzyskane wyniki posłużą do stworzenia wydawnictwa edukacyjnego, prezentującego wnioski z badań – zaznacza PGE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie Włochatka, autor: Przemysław Stachyra/Roztoczański Park Narodowy

Partner Portalu

Partner Portalu