Apel marszałków

Konwent Marszałów Województw, obradujący w dniach 11-12 września br. w Nałęczowie, przyjął stanowisko apelujące o jak najszybsze uchwalenie zaproponowanych przez Prezydenta RP rozwiązań dotyczących ochrony krajobrazu. Podpisany przez głowę państwa projekt ustawy w tej sprawie trafił do Sejmu już ponad rok temu (w czerwcu 2013 r.), jednak do tej pory nie wyszedł poza pierwsze czytanie.
 
„Konwent Marszałków Województw RP wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem efektywnych działań na rzecz jak najszybszego przyjęcia wniesionego do Sejmu RP przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego projektu ustawy dotyczącej ochrony krajobrazu. Oczekujemy przyspieszenia i zakończenia prac nad aktem prawnym, który wyposaża samorządową administrację województw we właściwe i niezbędne instrumenty zarządzania ładem przestrzennym. Konieczność przyjęcia takich regulacji wynika nie tylko z obowiązku ochrony jakości życia Polaków, którą znacząco może obniżać panujący obecnie w naszym kraju chaos przestrzenny, ale też z prawa europejskiego, z obowiązków, jakie nakłada na Polskę Europejska Konwencja Krajobrazowa. Należy stwierdzić, że negatywnie odstajemy w tej dziedzinie od innych krajów Europy” – można przeczytać w przyjętym dokumencie.
 
Wśród innych tematów obrad Konwentu znalazły się unijna polityka spójności jako instrument wsparcia regionalnych polityk rozwojowych, krajowa polityka miejska, założenia narodowego planu rewitalizacji, światowe trendy w marketingu terytorialnym oraz dyplomacja ekonomiczna Polski i jej wpływ na promocję gospodarczą regionów.
 
Na podstawie: www.kujawsko-pomorskie.pl

Partner Portalu

Partner Portalu