o odtworzeniu zasobów

Aktywiści apelują by poprzeć prawo o odtworzeniu zasobów przyrodniczych

Ponad 70 osób zajmujących się ochroną przyrody z ok. 20 państw świata wspólnie apeluje do europejskich polityków o przyjęcie tzw. Nature Restoration Law (prawo o odtworzeniu zasobów przyrodniczych). Poinformowało o tym Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Lasy potrzebują prawa o odtworzeniu zasobów przyrodniczych

Chociaż w ostatnich latach powierzchnia lasów w Europie wzrosła, ich stan jest zły – podkreśla Pracownia. Według danych Forest Europe, około trzy czwarte europejskich lasów jest w równym wieku, 33% ma tylko jeden gatunek drzew (głównie iglaste), a tylko 5% lasów w Unii ma sześć lub więcej gatunków drzew. Ponadto tylko 14% siedlisk leśnych chronionych na mocy unijnej dyrektywy siedliskowej ma właściwy stan ochrony. Na stan lasów wpływają także zmiany klimatu zwiększając wpływ zakłóceń, takich jak susze, pożary lasów i gradacje owadów.

Wysyłamy do polityków sygnał SOS. Lasy to nie pola uprawne ani nie maszynka do zarabiania pieniędzy. Potrzebujemy zdrowych ekosystemów, które będą nas chronić przed skutkami zmiany klimatu. Z całego świata do ostoi bioróżnorodności, jaką jest Puszcza Białowieska, przyjechali przyrodnicy, by zdobywać wiedzę i dzielić się doświadczeniem, jak odwrócić trend spadku odporności naszych lasów. Jesteśmy zgodni, że tym, co nam pomoże jest nowe, europejskie prawo o odtworzeniu zasobów przyrodniczych, dlatego wspólnie apelujemy do polityków o jego przyjęcie – mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Pozytywny wpływ nie tylko na bioróżnorodność

Aktywiści przekonują, że rozporządzenie o odtworzeniu przyrody będzie mieć pozytywny wpływ na przemysł drzewny, ponieważ zrównoważona gospodarka zależy od odporności ekosystemów leśnych, która z kolei zależy od ich różnorodności biologicznej. Bliższa naturze gospodarka leśna jest odporna na takie zagrożenia jak gradacje owadów, wiatrołomy czy pożary, ponieważ różnorodność gatunków i wieku drzew powstrzymuje owady przed eksplozją na jednolite źródło pożywienia, większa ilość ptaków zjada owady, a rozprzestrzenianie się ognia jest hamowane przez lasy w nierównym wieku i mieszankę gatunków rodzimych – wyjaśnia Radosław Ślusarczyk.

Przepisy o odtworzeniu zasobów przyrodniczych nie tylko dla dobra lasów

Rozporządzenie o odtworzeniu przyrody nie dotyczy tylko lasów, a całej europejskiej przyrody: rzek, mokradeł, obszarów morskich, terenów nieuprawnych, a także zieleni miejskiej. Celem jest zwiększenie bioróżnorodności, a przez to zapewnienie lepszej jakości gleb, stabilnej retencji wody, zdrowych populacji zapylaczy, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego czy stabilności gospodarki leśnej. Jeśli nie będziemy przeciwdziałać kryzysom: bioróżnorodności i klimatu sprowadzimy na siebie piekło. Reperkusje dla zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego, zarządzania wodą i środowiskiem będą dewastujące. Możliwości przeciwdziałania z czasem będą się tylko zmniejszać. Teraz jest pora by działać, bo już teraz rolnicy zmagają się z suszą. Bez zmian będzie tylko gorzej. W imieniu uczestników Forest Movement Europe apeluję do polityków, którzy kształtują europejską politykę o przyjęcie silnego prawa o odtwarzaniu przyrody – to kwestia naszego bezpieczeństwa – przekonuje Radosław Ślusarczyk.

Pracowania wskazuje, że do apelu do eurodeputowanych można dołączyć poprzez stronę https://www.restorenature.eu/en/take-action.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu