akcja zarybiania

Wiosenna akcja zarybiania Narwi

Energa Elektrownie Ostrołęka wsparła finansowo wiosenną akcję zarybiania Narwi. Do rzeki trafiło ok. 2000 sztuk sandacza. Akcja ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej i warunków środowiskowych. Do rzeki wpuszczane są tylko rodzime gatunki.

Była to już czwarta odsłona akcji zarybiania Narwi. Jak wyglądały poprzednie?

Była to czwarta akcja przeprowadzona w ramach wieloletniego projektu zarybiania Narwi przez elektrownię w Ostrołęce. Plan ten zakłada wpuszczenie do rzeki w ciągu kilku najbliższych lat kilkaset tysięcy sztuk narybku różnych gatunków. Ilość wpuszczanych ryb nie jest przypadkowe. Energa zapewnia, że wszystko jest wyliczone i ustalone według tzw. operatów rybackich. Chodzi o zachowanie różnorodności biologicznej i warunków środowiskowych. Przed wpuszczeniem ryby przechodzą badania.

Podczas pierwszej akcji, odbywającej się jesienią 2022 r., do Narwi miało trafić ok. 1300 sztuk narybku szczupaka i 400 sztuk suma. Wiosną 2023 r. przeszło 130 tys. sztuk narybku sandacza, bolenia i klenia, zaś jesienią 2023r. 1000szt narybku szczupaka i ok. 500Szt. kroczka suma europejskiego. W ramach akcji zarybiania do Narwi trafiło już ok. 1200 kg narybku, tj. ok. 140 tys. sztuk ryb różnych gatunków.

Elektrownia Ostrołęka wykorzystuje Narew do produkcji energii

Elektrownia Ostrołęka B wykorzystuje natomiast naturalny potencjał rzeki Narew w procesie produkcji energii elektrycznej. Elektrownia jest wyposażona w trzystopniowy system zabezpieczeń, mający zapobiegać przedostawaniu się organizmów żywych do instalacji chłodniczych. Kraty na ujęciu zatrzymują duże obiekty, w tym dojrzałe ryby. Sita obrotowe przed pompami wody chłodzącej uniemożliwiają dostęp do systemu chłodzącego mniejszym organizmom. Na rurociągu wlotowym wody chłodzącej do kondensatora zamontowano system filtracji Taprogge.

W 2022 r. zakończono natomiast modernizację układu wody chłodzącej. Wymieniono pompy centralnej pompowni. Uzyskano w ten sposób redukcję emisji CO2 na poziomie ok. 1500 ton/rok dla każdej z pomp. Efekty potwierdzono audytami efektywności energetycznej wykonanymi po przeprowadzonych etapach inwestycji.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Grupa Energa

Partner Portalu

Partner Portalu