Podsumowanie akcji „Wieniec”

Podsumowanie akcji „Wieniec”

Zespół ds. Promocji i Mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP), podsumował akcję „Wieniec”. Jej bilans na terenie nadleśnictw RDLP, to dwa wnioski o ukaranie do sądu, pięć mandatów karnych i 94 pouczenia. Działania prowadzono w całej Polsce w dniach od 4 do 12 marca br. Akcja była skierowana przeciwko nieprzestrzegającym prawa zbieraczom poroża oraz kłusownikom.

Co wykazały kontrole w ramach akcji „Wieniec”?

W akcji wzięło udział 68 strażników leśnych. Przeprowadzili oni ponad 250 kontroli. W 119 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości – jest to o 37 więcej w porównaniu do zeszłego roku. Najwięcej z nich stanowił nielegalny wjazd pojazdami do lasu – 88 przypadków, w tym jeden stanowił nielegalny off-road.

Poza tym, strażnicy wykryli siedem przypadków zaśmiecania, siedem przypadków nielegalnego wyrębu drzewa i jeden przypadek nielegalnego pozyskania stroiszu. Co ważne, nie znaleziono narzędzi kłusowniczych. Nie odnotowano również przypadków umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierzyny oraz nieprawidłowości w skupach dziczyzny.

Główne cele akcji to ochrona zwierzyny, przeciwdziałanie i zwalczanie kłusownictwa oraz przejawów wszelkiego szkodnictwa łowieckiego. Działanie miało też na celu kontrolę legalności skupu i obrotu dziczyzną, a także egzekwowanie zachowania zgodnego z obowiązującymi przepisami od osób trudniących się zbieraniem zrzutów poroży. Strażnicy sprawdzali również czy nie dochodzi do innych nieprawidłowości. W działaniach wspierali ich policjanci oraz Straż Łowiecka, a także koła łowieckie i Straż Świętokrzyskiego Parku Narodowego – dodała RDLP.

Kiedy zbiór poroża jest legalny?

Końcówka lutego i marzec to czas, kiedy jelenie zrzucają poroże. Zbiór tzw. zrzutów jest legalny, gdy poroże zostało znalezione na terenie lasu gospodarczego. Nie wolno natomiast zbierać poroża na terenie rezerwatów i parków narodowych. Zdarza się, że poszukiwacze zrzutów dopuszczają się niedozwolonego prawem tropienia i przeganiania zwierząt w celu zdobycia poroża. Stąd, jak podkreśla RDLP, potrzeba prowadzenia tego typu akcji.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. H. Ogar/RDLP w Radomiu

Partner Portalu

Partner Portalu