Akcja „Stroisz” w toku

W związku z dniem Wszystkich Świętych Straż Leśna prowadzi akcję „Stroisz”. Gałązki drzew i krzewów iglastych są podstawowym materiałem do produkcji wieńców i różnego rodzaju ozdób nagrobnych. Niestety, zwiększony popyt na ten materiał roślinny stanowi poważne zagrożenie dla naszych lasów. Rokrocznie obserwowany jest wzrost kradzieży i dewastacji w niektórych nadleśnictwach, bezpośrednio związany z nielegalnym pozyskiwaniem stroiszu.
 
stroisz
 
Straty przyrodnicze są olbrzymie. Wiązka stroiszu to jedna zniszczona ok. 20-letnia jodła. Stąd też w teren wysłano patrole straży leśnej, które kontrolują miejsca, gdzie rosną jodły. Ponadto strażnicy sprawdzą źródło i legalność pochodzenia stroiszu. Pojazdy poruszające się po drogach leśnych oraz przebiegających w pobliżu lasów także będą poddawane kontrolom.
 
W ubiegłym roku podczas akcji „Stroisz” stwierdzono 40 przypadków nielegalnego pozyskiwania gałązek i 164 przypadki kradzieży drewna. Strażnicy Leśni nałożyli ponad 400 mandatów na kwotę 38 tys. zł.
 
Warto pamiętać o tym, że stroisz można pozyskiwać legalnie, ze specjalnie do tego celu przeznaczonych plantacji i upraw. Sprzedawany jest także stroisz pozyskany z zabiegów pielęgnacyjnych w lesie.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu