Akcja straży leśnej

Akcja straży leśnej „Jesień 23”

W lasach całej Polski, w tym na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Radomiu, straż leśna prowadzi akcję „Jesień 23”. Akcja straży leśnej „Jesień 23” będzie prowadzona do 8 października – zapowiedziała RDLP w Radomiu.

Jaki cel ma akcja straży leśnej „Jesień 23”?

Akcja Straży Leśnej „Jesień 23” ma na celu zapewnienie wszystkim użytkownikom możliwości bezpiecznego korzystania z lasu oraz ochronę zasobów przyrodniczych. Cel ten jest realizowany poprzez egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami. Działania mają też za zadanie wykrycie i zwalczanie tzw. szkodnictwa leśnego, czyli m.in. kradzieży drewna, nielegalnego wjazdu pojazdem do lasu, czy wywożenia do lasu śmieci. Kontrolowane są także samochody przewożące drewno – wskazuje RDLP.

W akcji na terenie RDLP w Radomiu biorą udział strażnicy ze wszystkich nadleśnictw dyrekcji. Wsparcia udzielają im funkcjonariusze policji, Polskiej Straży Łowieckiej i Polskiej Straży Rybackiej. W działaniach strażnikom pomaga też nowoczesny sprzęt, jak kamery, fotopułapki i drony.

Nielegalny rajd na terenie leśnictwa Bystre

Z kolei RDLP w Krośnie poinformowała, że 23 września br., strażnicy leśni z nadleśnictw Baligród i Cisna ujęli na gorącym uczynku kierowców pojazdów terenowych. Urządzali sobie oni nielegalny rajd na terenie leśnictwa Bystre.

Strażnicy leśni zorganizowali zasadzkę na bezprawnie korzystających z terenów leśnych kierowców pojazdów terenowych. Po złapaniu na gorącym uczynku na kierowców nałożono siedem mandatów karnych w wysokości po 1000 zł każdy. Ponadto pouczono trzech kierowców samochodów osobowych.

Akcja straży leśnej

– Dodatkowo nałożono też mandat karny w wysokości 50 zł dla kierowcy samochodu osobowego, poruszającego się bezprawnie po drodze leśnej relacji Kalnica–Rabe. –nadmienił Adam Pomykała, starszy strażnik leśny z Nadleśnictwa Baligród.

Kierowcom pojazdów postawiono zarzuty na podstawie art. 161. i 165. Kodeksu Wykroczeń. Dotyczą one wjazdu pojazdem do lasu w miejscu niedozwolonym oraz płoszenia zwierząt dziko żyjących.

Akcja straży leśnej – niemal 600 nieprawidłowości w 2022 r.

W ubiegłym roku strażnicy leśni w czasie akcji „Jesień” przeprowadzili 270 kontroli, podczas których wykryli niemal 600 nieprawidłowości. Najwięcej ujawnionych przypadków dotyczyło nielegalnego wjazdu do lasu (ponad 400 przypadków). Funkcjonariusze Straży Leśnej wykryli też pięć zdarzeń dotyczących nielegalnego wyrębu drzewa.

Działania tego typu prowadzone są w Lasach Państwowych każdego roku. Wynika to z faktu, iż mimo coraz lepszej wykrywalności przypadków łamania przepisów prawa, wciąż dochodzi do wielu sytuacji bezprawnego korzystania z lasu.

Na podstawie nadesłanych informacji

fot. 2 x RDLP w Krośnie

Partner Portalu

Partner Portalu