Pomniki dla Natury

Akcja Pomniki dla Natury – porozumienie podpisane

10. czerwca br. w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach podpisano porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji inicjatywy pn. Akcja Pomniki dla Natury.

Pomniki dla Natury – akcja, za którą wdzięczne będą dzieci i wnuki

Stronami porozumienia są: Regionalna Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP), Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” (SAL), Organizacja Natura, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (ZŚiNPK) i Liga Ochrony Przyrody (LOP Zarządy okręgów w Kielcach, Tarnobrzegu i w Radomiu). Porozumienie podpisali: Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP, Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor ZŚiNPK, Jacek Piwowarski, prezes SAL, Grzegorz Sowiński z Organizacji Natura, a także Beata Antoszewska, Janusz Wepsięć, Elżbieta Molenda, reprezentujący LOP.

Społeczna akcja Pomniki dla Natury została zainicjowana przez SAL „Dolina Kacanki” oraz Organizację Natura i obejmuje także tereny znajdujące się poza zarządem Lasów Państwowych. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) dodaje, że celem akcji jest ocalenie ostatnich kilkusetletnich drzew, monumentalnych kamieni i skał oraz urokliwych miejsc. – Nasze dzieci i wnuki będą podziwiać efekty naszej pracy – podkreślił prezes Jacek Piwowarski.

Jak zaznacza RDLP, zawarte porozumienie jest wyrazem chęci współpracy stron w celu uzyskania możliwie najlepszych rezultatów wspólnych działań w obszarze ochrony przyrody, a także w zakresie działań informacyjnych i edukacyjnych.

Pomniki dla Natury obejmują pomniki przyrody

Leśnicy zaznaczają, że proponowane do objęcia ochroną drzewa, grupy drzew lub inne twory przyrody (skały, głazy itd.) powinny spełniać kryteria Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (DzU z dnia 12 grudnia 2017 r., poz. 2300). Przy okazji RDLP wylicza, że dotychczas na terenie 23 nadleśnictw ustanowiono 522 pomniki przyrody, w tym głównie pojedyncze drzewa. Najsłynniejszym pomnikiem przyrody na terenie nadleśnictw z regionu radomskiego jest dąb Bartek, który rośnie na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Zagnańsk. Leśnicy podkreślają też, że stale we współpracy z organizacjami przyrodniczymi i samorządami status pomników przyrody uzyskują nowe obiekty. Na przykład w 2019 r. ustanowiono osiem nowych pomników przyrody w nadleśnictwach Staszów (6) i Suchedniów (2), a w 2020 r. cztery w Nadleśnictwie Daleszyce.

Lasy Państwowe mają tak cenne okazy, że same są wielkim pomnikiem przyrody. Podpisanie szerokiego porozumienia przez instytucje oraz społeczników pozwoli przyszłym pokoleniom docenić wartości przyrodnicze w naszym regionie – skomentował Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Na podstawie www.swietokrzyskie.pro i informacji nadesłanej przez RDLP w Radomiu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)