Akcja opatrzona kryptonimem „Jesień 21”

Strażnicy leśni z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (RDLP) włączyli się w ogólnopolską akcję, która opatrzona jest kryptonimem „Jesień 21”. Lasy Państwowe w okresie między 14 września a 8 października br. prowadzą akcję kontrolno-prewencyjną „Jesień 2021”. Na obszarze 15 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP, do działań podjętych ze względu na zwiększoną liczbę osób korzystających z terenów leśnych, włączyło się ponad 30 strażników.

Jesień 21” – bezpieczne korzystanie z lasu i ochrona zasobów przyrodniczych

W czasie trwania akcji „Jesień 2021” strażnicy będą wypełniali swoje obowiązki w zakresie zapewnienia możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo oraz ochrony zasobów przyrodniczych. Strażnicy będą w szczególności egzekwować od osób przebywających na terenach leśnych zachowania zgodne z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza w zakresie bezprawnego korzystania z lasu, w tym nieuprawnionego wjazdu do lasu pojazdem silnikowym, parkowanie w miejscach niedozwolonych, pozostawianie śmieci, używanie ognia i niepokojenie zwierząt w ich ostojach – zaznacza RDLP.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z uroków i darów lasu, ale równocześnie apelujemy żeby kontakt ten odbywał się z poszanowaniem zasad obowiązujących na terenach leśnych – powiedział Rafał Szadkowski, inspektor Straży Leśnej RDLP w Gdańsku.

Problem w skali kraju jest niemały bowiem całkowite zbiory grzybów w polskich lasach szacuje się średnio na ok. 100 tys. ton rocznie, czyli 4000 kontenerów morskich, po brzegi wypełnionych grzybami. Ich wartość rynkowa przekracza 700 ml zł. Drugie tyle warte są zbiory jagód i ziół oraz wyroby i preparaty z nich wytwarzane. W ostatnich latach coraz więcej małych zakładów i gospodarstw domowych utrzymuje się ze zbiorów, skupu i przetwarzania płodów runa leśnego – zaznacza RDLP.

Ogólnopolska „Jesień 21”

Akcja o kryptonimie „Jesień 2021” ma charakter ogólnopolski. Łącznie weźmie w niej udział ok. tysiąca strażników leśnych. We wspólne patrole zaangażowani są także przedstawiciele innych służb mundurowych, m.in. policji i straży granicznej – dodają gdańscy leśnicy.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. RDLP w Gdańsku

reklama