68 pomników przyrody przybyło w Gdyni

W Gdyni przybyło 68 pomników przyrody – zostały nimi rosnące w tym mieście drzewa – decyzję w tej sprawie gdyńscy radni podjęli podczas majowej sesji. Wśród pomnikowych drzew Urząd Miasta Gdyni (UM) wylicza m.in. buki rosnące przy al. Marszałka Piłsudskiego czy dęby występujące na Babich Dołach. Od tej pory te drzewa są prawnie chronione przed ingerencją człowieka – zaznaczył gdyński magistrat.

68 pomników przyrody – nowy status nadany drzewom

Gdyński magistrat zwraca uwagę, że w Polsce mamy różne formy ochrony przyrody, które określa Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Chronione są poszczególne gatunki roślin, zwierząt czy grzybów, ale także całe obszary bogate przyrodniczo czy poszczególne obiekty. Formami ochrony przyrody są m.in. parki narodowe i krajobrazowe, obszary „Natura 2000”, a także pomniki przyrody.

To właśnie status pomnika przyrody został niedawno nadany 68 drzewom w Gdyni. Zgodnie z prawem powołanie pomnika przyrody następuje na drodze uchwały rady gminy. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta Gdyni. Podczas obrad, które miały miejsce w środę, 25 maja. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W Gdyni podejmujemy rozmaite działania związane z zielenią w mieście. Sadzimy nowe rośliny i drzewa, ale także dbamy o te, które rosną tu już od wielu, wielu lat. Na ostatniej sesji Rady Miasta podjęta została decyzja o nadaniu statusu pomnika przyrody 68 drzewom. To drzewa z różnych dzielnic Gdyni, m.in. Śródmieścia, Babich Dołów czy Oksywia. Bardzo się cieszę, że ta uchwała została podjęta. Dzięki niej drzewa, które od wielu lat zielenią się w naszym mieście, będą mogły być dodatkowo chronione – skomentował Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Jakie okazy zaliczono do grona 68 pomników przyrody?

Zgodnie z treścią uchwały do grona 68 pomników przyrody zostały zaliczone drzewa następujących gatunków we wskazanych lokalizacjach:

  • 56 buków pospolitych rosnących wzdłuż al. Marszałka J. Piłsudskiego,
  • dwa dęby szypułkowe, rosnące przy ul. A. Kostki-Napierskiego,
  • grupa czterech jarzębów szwedzkich i trzech kasztanowców zwyczajnych, rosnących przy ul. inż. J. Śmidowicza,
  • dąb szypułkowy rosnący przy ul. M. Beniowskiego,
  • dąb szypułkowy rosnący przy ul. Dedala,
  • dąb bezszypułkowy rosnący przy ul. Ikara.

Magistrat zwraca uwagę, że zgodnie z prawem pomniki przyrody powinny otrzymać swoje unikatowe nazwy. Dlatego szpaler buków przy al. Marszałka J. Piłsudskiego nazwano „Aleją bukową”. Dęby przy ul. Kostki-Napierskiego to od teraz „Kosek 1” i „Kostek 2”. Drzewa przy ul. inż. Jana Śmidowicza określono mianem „Grupy Oksywskiej”. Z kolei „Dąb Beniowskiego” to pomnikowe drzewo rosnące przy ul. Beniowskiego, a dęby w Babich Dołach to od teraz „Dedal” i „Ikar”.

68 pomników przyrody spełniło kryteria określone w rozporządzeniu

Kryteria jakie powinny spełniać pomniki przyrody określa rozporządzenie Ministra Środowiska. Dla drzew kryteriami tymi są odpowiedni obwód pnia (inny dla każdego gatunku) lub – jak głosi rozporządzenie – „wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa czy gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe” – wskazał UM.

Gdynia jest młodym miastem, ale ma wiele drzew, które mają już swoją historię. Drzewa w naszym mieście, które będą drzewami pomnikowymi, odgrywają ważną rolę zarówno przyrodniczą i zdrowotną, ale również historyczną. Są świadkami historii naszego młodego, rozwijającego się miasta – mówiła podczas prezentowania uchwały Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca rady miasta.

Wszystkie drzewa wybrane na pomniki przyrody wyróżniają się w skali miasta swoimi cechami: obwodem, rozbudowaną, piękną koroną i estetyką. Posiadają niezaprzeczalne walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe oraz historyczne – podkreślił UM.

68 pomników przyrody – krótka charakterystyka

Buki rosnące przy al. Marszałka J. Piłsudskiego, 56 okazałych drzew, pochodzą z wczesnego okresu powojennego i są obecnie jednym z najważniejszych i najcenniejszych elementów zieleni w Gdyni. Ich wiek szacuje się na mniej więcej 90 lat.

Unikatowymi egzemplarzami w skali miasta są dwa dęby przy ul. A. Kostki-Napierskiego. Większy z nich posiada obwód 460 cm, co oznacza, że jest w wieku ponad 120 lat. Drzewa są w dobrym stanie zdrowotnym i zdecydowanie wyróżniają się wysokością i rozpiętością korony wśród drzew w całym mieście – wskazuje UM.

W grupie drzew przy ul. inż. J. Śmidowicza znajdują się trzy jarzęby szwedzkie, które swoimi obwodami przewyższają o ok. 100 cm parametry wymagane dla uznania za pomniki przyrody dla wskazanego gatunku. Drzewa są zdrowe i w dobrej kondycji. Drzewa rosnące pojedynczo, tzn. przy ul. M. Beniowskiego, ul. Dedala, oraz ul. Ikara, wykształciły wyjątkowo okazałe i piękne korony.

Drzewa pomnikowe, szczególnie w miastach, są nie tylko dziedzictwem przyrodniczym, ale również odgrywają ważną rolę społeczną, przyrodniczą i zdrowotną – podkreśla UM.

Na podstawie www.gdynia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)