małopolskie pszczoły

290 tys. zł na małopolskie pszczoły

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że na realizację 17 projektów, w ramach konkursu samorządu województwa „Małopolska Pszczoła”, przeznaczono łącznie 290 tys. zł.

Projekty chroniące małopolskie pszczoły z dotacjami

Wśród projektów, których celem jest ochrona tych pszczół, wybranych do dofinansowania znalazły się m.in. „Promocja pszczelarstwa i rozwój pasiek na obszarze Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy”, warsztaty edukacyjne dla mieszkańców powiatu gorlickiego czy promocja występującej w Beskidzie Wyspowym pszczoły kraińskiej.

Inicjatywy, jakie podejmujemy w naszym województwie w zakresie ochrony środowiska są dla nas priorytetowe. Dotyczą one nie tylko walki ze smogiem, ale także ochrony tych najbardziej pożytecznych owadów, bez których nie moglibyśmy żyć. Poprzez realizowane przedsięwzięcia nie tylko je chronimy, ale także uświadamiamy najmłodszym, ile tak naprawdę zawdzięczamy pszczołom – powiedział Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

Jak podaje UMWM, w ramach tej edycji konkursu „Małopolska Pszczoła” zainteresowani mogli ubiegać się o dotacje. Były one zarezerwowane m.in. na przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. Objęte dofinansowaniem zostały zatem m.in. szkolenia, zajęcia praktyczne czy warsztaty związane z ochroną przyrody. Wsparcie mogły otrzymać także projekty promujące pszczelarstwo jako tradycyjną formę gospodarowania na obszarach wiejskich. Dodatkowo na pomoc finansową mogły liczyć działania dotyczące nasadzeń roślin miododajnych i szeroko pojętej dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, w których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę.

Decyzją samorządu województwa w konkursie, który dotyczy obszaru ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przyznano dotację 17 beneficjentom na łączną kwotę 290 tys. zł. Środki te pozwolą jeszcze szerzej propagować pszczelarstwo, a także realizować m.in. edukacyjne warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży – dodał

Z listą projektów, które uzyskały dofinansowanie można się zapoznać na internetowej stronie BIP UMWM.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama