Zielone plany Łodzi

2022 rok i zielone plany Łodzi

Po placu między pałacem Poznańskich i hotelem Puro zazielenią się kolejne szare dzisiaj przestrzenie Łodzi. Powiększą się też lasy, przybędzie drzew w ulicach, powstaną nowe parki. Ten rok zapowiada się zielono – przekonuje Urząd Miasta (UM) i przedstawia zielone plany Łodzi.

Zazielenianie centrum Łodzi

Wiosną będzie można zobaczyć efekty zazielenienia pierwszego z łódzkich placów – zaznacza UM i dodaje, że kilka lat temu przed pałacem Poznańskich powstała nowa przestrzeń publiczna. Granitowa posadzka nie zniosła dobrze próby czasu i wyzwań, jakim miasta muszą stawiać czoła w dobie kryzysu klimatycznego. Stąd decyzja o rozebraniu części granitowej nawierzchni i posadzeniu w tym miejscu roślin.

To pierwsza nasza inwestycja w większym projekcie zazieleniania centrum miasta. W tym roku zaczniemy drugą i trzecią. Przygotujemy projekt i zaczniemy metamorfozę placu Dąbrowskiego. Tutaj również zdemontujemy część płyt granitowych, a na ich miejscu posadzimy rośliny, m.in. trawy, krzewy i drzewa. Potem weźmiemy na warsztat rejon „Stajni Jednorożców”, czyli skrzyżowania ul. Piotrkowskiej z trasą WZ. Tam również przestrzeń może być dużo bardziej przyjazna mieszkańcom i poprawiać mikroklimat – zapowiada Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UM.

Zielone plany Łodzi – więcej lasów i parków

W zeszłym roku Łódź rozpoczęła realizację wieloletniego programu zalesiania. Pierwsze nowe hektary lasu zostały posadzone w Laskowicach. Las jest sadzony na dawnych terenach rolniczych, ziemia najpierw została zaorana, a potem umieszczono w niej tysiące sadzonek. W tym roku to samo stanie się z kolejnymi 10 hektarami terenu – zapowiada magistrat.

Ten rok będzie także kolejnym, w którym rozrośnie się parkowa Łódź. Z jednej strony rozpocznie się urządzanie utworzonych już nowych sześciu parków leśnych, które mają powierzchnię w sumie 61 ha. Przybędzie tam alejek spacerowych, ławek, koszy na śmieci, a miejscami także oświetlenie. Z uwagi na leśny charakter tych terenów zieleni, ich wygląd ma pozostać maksymalnie naturalny, dlatego mieszkańcy nie powinni spodziewać się tam dużej ingerencji.

Wiadomo też już, gdzie powstaną siódmy i ósmy nowy park – na Sikawie oraz przy ul. Ustronnej. Magistrat zapowiada ponadto kolejne niespodzianki – parki numer 9 i 10.

Kolejne drzewa w ramach zazieleniania dwupasmówek

Magistrat zaznacza też, że o zaletach drzew w ulicach nikogo nie trzeba przekonywać i dodaje, że poza oczywistą korzyścią, jaką jest cień i obniżanie temperatury, drzewa obniżają także hałas z jezdni oraz wyłapują część zanieczyszczeń. Zieleń ma także nieoceniony wpływ na zdrowie i samopoczucie, obcowanie z nią pomaga w rekonwalescencji.

Ten rok będzie w stanowił kolejną cegiełkę w programie zazieleniania dwupasmówek w Łodzi – zapowiadają miejscy urzędnicy i dodają, że w zeszłym roku mnóstwo nowych drzew pojawiło się na ul. Brzezińskiej, Józefiaka, Bartoszewskiego, czy Przybyszewskiego. W tym roku przybędzie kolejnych 2-3 tys., a ekipy ogrodnicze będą widoczne przede wszystkim na al. Włókniarzy.

Łódzkie arterie zazielenią się także dzięki pnączom na ekranach akustycznych. Plan jest taki, że roślinami pokryją się wszystkie zapory oddzielające zabudowania od ulicznego hałasu. Cel na ten rok to kolejne 4 km zazielenionych pnączami ekranów.

Zielone plany Łodzi – mniej kopciuchów

Magistrat przypomniał również, że od 3 stycznia br. można składać wnioski na wymianę kotłów grzewczych w domach i budynkach wielorodzinnych z miejską dotacją. Aby przyśpieszyć tempo likwidacji kopciuchów Łódź zwiększyła wysokość dofinansowania inwestycji do 90% kosztów i do maksymalnie 9 tys. zł w przypadku wniosków indywidualnych oraz maksymalnie 50 tys. zł dla całych budynków wielorodzinnych. Miasto pośredniczy także w programie „Czyste Powietrze”, a w tym roku zwiększy liczbę punktów doradztwa.

Wymiana źródeł ogrzewania na bardziej proekologiczne obejmuje także gminne nieruchomości. Największym, jak dotąd tego typu programem była rewitalizacja, w której do sieci centralnego ogrzewania zostały podłączone wszystkie remontowane kamienice. Jest to możliwe m.in. dlatego, że w ramach przebudowy ulic pod powierzchnią kładziona jest instalacja ciepłownicza. Przyłączać się do niej mogą także właściciele prywatnych nieruchomości – tłumaczy UM i dodaje, że w tym roku miasto opracuje program termomodernizacji kolejnych 100 budynków miejskich, a prace sfinansowane zostaną w całości z funduszy unijnych.

Zielone plany Łodzi biorą na warsztat ciek Lamus

Chcemy też wziąć na warsztat w tym roku Lamus, dopływ Jasienia. Wydobędziemy płynącą dzisiaj w kanale rzekę na powierzchnię i stworzymy nad nią bulwar. Będzie zasilana wodami – deszczówką i śniegiem – z dachów okolicznych budynków, zarówno przemysłowych w strefie ekonomicznej, jak i użyteczności publicznej czy mieszkalnych – zapowiada dyrektor Riemer.

Z mniejszych projektów miasto zaplanowało także wprowadzanie zieleni w miejscu płyt na szerokich chodnikach, tworzenie kolejnych zielonych ścian, dofinansowanie zakładania przez łodzian ogrodów społecznych, deszczowych oraz zazielenianie podwórek. Będzie też zachęcać kolejne firmy i instytucje do przystąpienia do Ekopaktu i podjęcie działań na rzecz środowiska.

Zielone fundusze UE i zielone plany Łodzi

W tym roku Łódź zacznie też przygotowania do zdobycia dofinansowania na proekologiczne działania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. To zaplanowane na najbliższe lata ogromne fundusze na zadania z zakresu ochrony środowiska. Unia Europejska zamierza osiągnąć w 2050 r. tzw. neutralność klimatyczną, co oznacza takie ograniczenie produkcji dwutlenku węgla, aby planeta była w stanie je zneutralizować. Dzisiaj emisja CO2 jest tak duża, że powoduje stały wzrost temperatury na Ziemi oraz klimatyczne kataklizmy, jak powodzie, czy huragany – tłumaczy UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Jóźwiak/UM Łodzi

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny