200 buków

Las Murckowski – 200 buków zyska ochronę

Ponad 200 buków, które współtworzą Las Murckowski zyska ochronę. Wspólne działania Miasta Katowice i Lasów Państwowych Nadleśnictwa Katowickiego złożyły się na powstanie pakietu ochronnego dla murckowskich buków. Na wspomniany pakiet składa się: nadanie bukom statusu drzewa ekologicznego, a także utworzenie Alei Buków oraz dwóch Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych. Poinformował o tym Urząd Miasta Katowice (UM).

Las Murckowski – jeden z dwóch rezerwatów

– Las Murckowski, jeden z dwóch rezerwatów przyrody zlokalizowanych w Katowicach, został powiększony o ponad 40 ha. Zyskał także otulinę, która stanowi dodatkową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości. Teraz czas na kolejne działania, m.in. nadanie bukom statusu drzewa ekologicznego, a także utworzenie Alei Buków oraz dwóch Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przedmiotem ochrony jest las bukowy o cechach naturalnych, położony w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji. Głównym bogactwem Lasu Murckowskiego jest drzewostan, w skład którego wchodzi wiele wiekowych, pomnikowych drzew, zwłaszcza buków. Znaczna część lasów bukowych na terenie rezerwatu przekroczyła wiek 150 lat.

– Dla mnie to sytuacja normalna i oczywista, że Katowickie Nadleśnictwo i Miasto Katowice współpracująEfektem tej współpracy jest ochrona i pielęgnacja murckowskich buków, które wskazali mieszkańcy i społecznicy. Cieszę się, że leśnicy w tej nowej sytuacji społecznej będą tymi, którzy wyjątkowymi drzewami będą się opiekować. Nadleśnictwo ma do tego ludzi, tak zwany know-how i narzędzia – podkreślił Jarosław Makowski, zastępca prezydenta Katowic.

Buki ze statusem „drzew ekologicznych”

Po rozmowach z Katowickim Nadleśnictwem i wspólnych ustaleniach z Miastem Katowice, buki wskazane przez społeczników będą miały status tzw. drzew ekologicznych. Każde takie drzewo będzie oznaczone literą „E”. Dzięki nadaniu statusu drzewa ekologicznego, zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem Nadleśnictwa, będzie ono podlegać pielęgnacji i ochronie przez leśników. Mowa o 216 drzewach znajdujących się na terenie Lasu Murckowskiego – podał UM.

Jednocześnie w ramach współpracy z Nadleśnictwem, miasto ustanowi 30 najbardziej wartościowych, z punktu widzenia przyrodniczego, buków pomnikami przyrody. To 24 drzewa wyznaczone przez społeczników oraz sześć drzew dodatkowo wskazanych przez leśników. Będą one, w myśl ustaleń, tworzyć swoistą Aleję Buków, a tym samym podkreślać wyjątkowy walor Lasu Murckowskiego. To – jak zaznaczył UM – walor ważny nie tylko dla dzielnicy, ale dla całego miasta.

– Z 216 drzew wybraliśmy 30 wyjątkowych okazów, które są dostępne dla mieszkańców i utworzą Aleję. Oprócz buków znajduje się tam na przykład jesion, olsza i jawor. Trzy lata temu zawnioskowaliśmy o zwiększenie o ponad 40 ha terenu rezerwatu. Myśląc o dostępności tych terenów dla mieszkańców chcemy obok stworzyć dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Gdyby to był rezerwat wiązałoby się to z szeregiem ograniczeń – w tym z zakazami ruchu, zbioru grzybów i innych płodów runa leśnego, co znacznie ograniczyłoby dostępność dla mieszkańców – zaznaczył Stanisław Jeziorański, nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice.

Las Murckowski i jego ochrona z partycypacją mieszkańców

Trzecim elementem pakietu jest nadanie dwóm obszarom leśnym statusu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. Pismo z prośbą o to wpłynęło do UM. Zgodnie z planami stosowny projekt uchwały ma zostać przygotowany na marcową sesję Rady Miasta. Pierwszy obszar obejmuje 117 ha. Proponowana nazwa Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego to Mrokwa. Drugi będzie obejmował obszar 36 ha, a proponowana dla niego nazwa to Siągarnia. W sumie oba Zespoły będą stanowić obszar o powieszeni 153 ha. Nazwy zaproponowane przez Nadleśnictwo Katowickie zostaną skonsultowane z mieszkańcami Murcek i miejscową Radę Dzielnicy. – Zależy mi, by mieszkańcy partycypowali w tym nowym podejściu do opieki nad Lasem Murckowskim – podkreślił wiceprezydent Makowski.

Przy okazji UM przypomniał, że zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego. Czyni się to dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy zalicza się do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Monika Winkler

Partner Portalu

Partner Portalu