18 parków narodowych

36 mln zł dla 18 parków narodowych

4 października br. przedstawiciele 18 parków narodowych podpisali umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Na mocy tych umów parki zyskają dofinansowanie na modernizację, rozbudowę i budowę systemów przeciwpożarowych. Łączna wartość podpisanych umów wynosi 36 mln zł – poinformował NFOŚiGW.

18 parków narodowych z dofinansowaniem

Jak wyjaśnił NFOŚiGW, środki przyznano 18 parkom narodowym w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Celem tego programu jest powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Jego zadaniem jest również odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami. Równie ważne zadanie to wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służącej ochronie przyrody. Łącznie Fundusz przekaże parkom narodowym na ochronę przeciwpożarową ponad 52 mln zł.

– Środki te mogą kompleksowo zabezpieczyć parki w sprzęt, który jest niezwykle potrzebny na co dzień. Żeby profilaktyka, zapobieganie, ale też ewentualnie, gdyby doszło do pożaru, żebyście mieli na wyposażeniu cały potrzebny sprzęt. Życzę parkom, żeby te środki służyły działaniom prośrodowiskowym, proprzyrodniczym. Aby przyczyniły się do jeszcze lepszej ochrony przyrody, ochrony różnorodności biologicznej w parkach narodowych – powiedziała Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

W ramach środków uzyskanych z NFOŚiGW parki narodowe zakupią plecaki z wyposażeniem przeciwpożarowym, zbiorniki na wodę oraz systemy monitorujące. Znajdą się w tym drony, sprzęt ratownictwa technicznego, agregaty prądotwórcze oraz pompy pływające z kompletem węży gaśniczych. Beneficjenci wsparcia wybudują punkty czerpania wody, zakupią też pojazdy ze specjalistycznym sprzętem gaśniczym i radiotelefony. Zorganizują oni również punkty alarmowo-dyspozycyjne, doposażą bazy zabezpieczenia przeciwpożarowego i wykonają hydranty. Zmodernizują też studnie wraz z siecią hydrantów, unowocześnią systemy wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń – wyliczył NFOŚiGW.

Które parki narodowe zawarły umowy?

– Jednym z głównych zagrożeń dla istnienia cennych przyrodniczo terenów parków narodowych są pożary. Dlatego też Narodowy Fundusz wyszedł naprzeciw potrzebom parków i ogłosił nabór do programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”. Cieszy fakt, że dziś umowę podpisało 18 parków narodowych. Dzięki nim pracownicy parków będą mieć narzędzia, aby zapobiegać pożarom i ograniczać ich skutki – stwierdził Sławomir Mazurek, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.

Parki narodowe, które skorzystają z dofinansowania dzięki umowie z 4 października 2023 r., to Parki Narodowe: Babiogórski, Biebrzański i Bieszczadzki. Umowy podpisały również: Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Drawieński Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy i Ojcowski Park Narodowy. Na dofinansowanie mogą liczyć także: Pieniński, Poleski, Roztoczański oraz Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański i Wielkopolski Parki Narodowe. W gronie wspartych znalazły się też Wigierski Park Narodowy, Woliński Park Narodowy i Park Narodowy Ujście Warty.

Umowy podpisano w Centrum Edukacji i Turystyki Drawieńskiego Parku Narodowego. Podpisali je Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW, oraz przedstawicieli 18 parków narodowych. W uroczystości wzięła udział Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w MKiŚ, Główny Konserwator Przyrody.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu