zagrożonych wyginięciem

1677 gatunków europejskich jest zagrożonych wyginięciem

Co najmniej 1677 gatunków europejskich jest zagrożonych wyginięciem (spośród 15060 ocenionych) – alarmuje Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, powołując się na dane Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Informację przekazała Polska Agencja Prasowa (PAP).

Ile gatunków jest zagrożonych wyginięciem?

Na firmowanej przez Parlament Europejski (PE) i Biuro Analiz PE stronie internetowej www.what-europe-does-for-me.eu/pl, dotyczącej wpływu Unii Europejskiej (UE) na codzienne życie Europejczyków, opublikowano krótką analizę odnośnie dzikiej fauny i flory.

Jak zauważono, degradacja siedlisk, zmiana klimatu i nielegalny handel dziką fauną i florą grożą dzikiej przyrodzie wyginięciem.

„Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody utworzyła europejską czerwoną listę gatunków zagrożonych wyginięciem. Podkreśliła, że co najmniej 1677 z 15060 ocenionych gatunków europejskich jest zagrożonych wyginięciem” – zaznaczono w informacji.

Eksperci zauważyli, że UE ujęła środki mające na celu ochronę zagrożonych gatunków w strategii ochrony bioróżnorodności na 2020 r. Obejmują one przepisy dotyczące ochrony gatunków dzikiego ptactwa, wielu różnych gatunków zwierząt i roślin oraz rzadkich typów siedlisk.

„Ponadto w 2016 roku wprowadzono nowe środki, które mają zapobiegać nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą oraz zaostrzyć walkę z działalnością przestępczą związaną z handlem. Aby przeciwdziałać spadkowi liczby dzikich owadów zapylających, zwłaszcza pszczół, w 2018 roku Unia uruchomiła inicjatywę dotyczącą owadów zapylających” – wskazano w omawianej analizie.

Strategia UE na rzecz bioróżnorodności ma ograniczyć liczbę gatunków zagrożonych wyginięciem

Zauważono przy tym, że Europejski Zielony Ład to wiele inicjatyw, dzięki którym Europa ma stać się neutralna dla klimatu w 2050 r., a nowa strategia UE na rzecz bioróżnorodności na 2030 r. jest zasadniczą częścią tego programu. „Określa ona cele Unii w zakresie wprowadzenia różnorodności biologicznej w Europie na ścieżkę odnowy do 2030 roku, a także cele dotyczące zmniejszenia ryzyka wyginięcia zapylaczy i ograniczenia wpływu rolnictwa na różnorodność biologiczną” – zaznaczono.

Na podstawie pap-mediaroom.pl (kic, źródło informacji: EuroPAP News)

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu