Lasy pełne energii

1500 drzew w ramach akcji „Lasy pełne energii”

Pracownicy PGE Obrót wspierani przez dzieci i młodzież z lokalnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych posadzili w tym roku kolejne 1500 drzew.

Nasadzenia prowadzono w ramach 19. edycji akcji „Lasy pełne energii” realizowanej w ramach Grupy PGE.

Jak zaznacza PGE Obrót, akcja „Lasy pełne energii” to autorska inicjatywa proekologiczna zapoczątkowana przez PGE Dystrybucja. Obecnie jest ona realizowana we wszystkich kluczowych spółkach Grupy PGE.

„Lasy pełne energii” – pomysł by ograniczyć oddziaływanie na środowisko

W ub.r. akcja sadzenia lasów przyciągnęła ponad 2 tys. pracowników, którzy posadzili młode drzewa na terenie 14 województw. Dzięki współpracy z regionalnymi dyrekcjami lasów państwowych i pod opieką leśników, wspólnie z młodzieżą szkolną, harcerzami i lokalnymi społecznościami, przez 18 lat Grupa PGE posadziła blisko pół miliona drzew, głównie sosen, świerków i dębów.

Dzięki akcji Grupa PGE stara się zmniejszyć swój wpływ na środowisko. W ten sposób podnosi także świadomość proekologiczną uczestników oraz wspiera aktywizuje otoczenie swoich spółek w obszarze troski o środowisko przyrodnicze. Jak wskazuje PGE Obrót, sadzenie lasów wpisuje się również w rozwijaną w Grupie PGE ideę zielonego biura, polegającą na rozważnym korzystaniu z zasobów, m.in. wody i energii, segregowaniu odpadów, a także ograniczaniu liczby wydruków w biurach. Coroczną akcją sadzenia młodych drzew, Grupa PGE obchodzi Światowy Dzień Ziemi, który obchodzony jest 22 kwietnia.

„W tym roku kluczowe spółki Grupy PGE również planują pomagać leśnikom w odbudowie lasów, realizując przy tym 13. i 17. cel zrównoważonego rozwoju (SDG) – działania w dziedzinie klimatu oraz partnerstwo na rzecz celów. Sadzenie nowych lasów jest szczególnie ważne wobec pogorszającej się w ostatnich latach jakości powietrza związanej z tzw. niską emisją, odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i stan środowiska naturalnego. Dodatkowo akcja wspiera edukację i świadomość ekologiczną oraz kształtuje postawy ekologiczne wszystkich uczestników akcji.” – wskazuje PGE Obrót.

PGE Obrót zaznacza przy okazji, że w toku rekultywacji terenów pogórniczych, na terenie Kopalni Bełchatów i Kopalni Turów, do końca 2018 r., posadzono łącznie ok. 46,5 mln drzew i krzewów.

W tegorocznej edycji akcji Spółka PGE Obrót posadziła 1500 drzew. Do inicjatywy włączyli się pracownicy PGE Obrót z centrali w Rzeszowie, a także z oddziałów w Lublinie, Łodzi i Skarżysku-Kamiennej. Dzięki temu o młode sosny i dęby wzbogaciły się nadleśnictwa Głogów Małopolski, Chełm, Grotniki i Kierz Niedźwiedzi.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PGE Obrót

fot. PGE Obrót

 

partner medialny

reklama