150 domków dla owadów

150 domków dla owadów w Poznaniu

Tydzień temu Urząd Miasta Poznania (UM) poinformował na swojej stronie internetowej, że w poznańskich parkach i lasach jest instalowanych 150 domków dla owadów. Działanie to ma pomóc we wzroście populacji tych pożytecznych zwierząt, a tym samym przyczynić się do zachowania bioróżnorodności środowiska przyrodniczego. Zakup hoteli dla owadów jest elementem miejskiego programu pn. „Poznań dla pszczół” – zaznaczył UM.

W poznańskich parkach i lasach wieszanych jest 150 domków dla owadów

Jak podał poznański magistrat, owadzie hotele są zbudowane z trzciny, bambusowych rurek, pustych w środku łodyg, suchego drewna, a także z desek oraz szyszek. Konstrukcje są doskonałym schronieniem dla owadów zapylających, które mogą schować się w domkach przed deszczem i drapieżnikami, a przede wszystkim się w nich rozmnażać. Pierwsze hotele zawisły w parku im. Jana Pawła II i w parku Wilsona.

Łącznie w maju na terenie miasta umieścimy 150 domków dla owadów, w których mam nadzieję, już niedługo zamieszkają pszczoły murarki, trzmiele, motyle czy biedronki. Owadzie hotele zawisną w parkach, na terenach wybranych rodzinnych ogródków działkowych i w miejskich lasach – powiedziała Joanna Jajus, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UM. Przy okazji zachęcała także mieszkańców Poznania, by umieszczali podobne konstrukcje także w swoich ogródkach, na tarasach czy też na balkonach. – W ten sposób zapewniamy tym pożytecznym mieszkańcom naszego miasta dobre warunki do rozwoju – przekonywała.

150 domków dla owadów elementem programu „Poznań dla pszczół”

Jak zaznaczył UM, zakup i montaż 150 hoteli dla owadów odbywa się w ramach realizowanego w Poznaniu od ubiegłego roku programu pn. „Poznań dla pszczół”, którego celem jest zwiększenie populacji pszczół w mieście, a także ekoedukacja mieszkańców pod kątem roli i znaczenia owadów zapylających dla środowiska i gospodarki.

Magistrat podkreśla przy tym, że instalowane w tym miesiącu hotele dla owadów to nie jedyne działania Miasta, mające na celu stworzenie owadom zapylającym jak najlepszych warunków bytowania. W 2019 r. na terenie poznańskiej Cytadeli stanęły dwa miejskie ule, a pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej, którzy opiekują się pasieką wskazują, że pszczoły szybko zadomowiły się w ulach i zaczęły produkować miód. To dowód na to, że te pożyteczne owady mogą funkcjonować w mieście.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. UM Poznania