Przed inwazyjnymi gatunkami

15 państw członkowskich wezwanych do ochrony środowiska przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

Komisja Europejska (KE) wezwała 15 państw członkowskich (Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Francję, Grecję, Irlandię, Litwę, Łotwę, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię i Włochy) do ochrony środowiska przed inwazyjnymi gatunkami obcymi, czyli do wdrożenia szeregu przepisów rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.

15 krajów bez planów działania niezbędnych do ochrony środowiska przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny i zwierzęta, które w wyniku interwencji człowieka są wprowadzane przypadkowo lub celowo do środowiska naturalnego, w którym zwykle nie występują. Ma to poważne negatywne konsekwencje dla ich nowego środowiska – tłumaczy KE i dodaje, że IGO są jedną z pięciu głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej w Europie i na świecie. Przeciwstawienie się ich rozprzestrzenianiu jest ważnym aspektem celu Unii Europejskiej (UE), jakim jest powstrzymanie utraty bioróżnorodności, co określono w Europejskim Zielonym Ładzie i europejskiej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Jak zaznaczyła KE, 15 państw członkowskich, których dotyczy ta kwestia, nie ustanowiło, nie wdrożyło ani nie przekazało Komisji planu działania (lub zestawu planów działania) służącego przeciwdziałaniu najważniejszym drogom wprowadzania i rozprzestrzeniania się IGO stwarzających zagrożenie dla UE. Duża część inwazyjnych gatunków obcych jest wprowadzana na terytorium Wspólnoty w sposób niezamierzony. W związku z tym kluczowe znaczenie ma skuteczniejsze ustalanie priorytetów i kontrolowanie dróg ich nieumyślnego wprowadzania – podkreślają unijni urzędnicy.

Przed inwazyjnymi gatunkami obcymi ma chronić m.in. plan nadzoru

Ponadto, wg KE, Bułgaria, Grecja i Rumunia nie ustanowiły jeszcze systemu nadzoru obejmującego IGO stwarzające zagrożenie dla UE, a nawet nie uwzględniły go w swoim istniejącym systemie, chociaż termin na to upłynął w styczniu 2018 r.

W czerwcu 2021 r. Komisja Europejska przesłała 18 państwom członkowskim wezwania do usunięcia uchybienia. Ponieważ odpowiedzi otrzymane od 15 spośród tych krajów były niezadowalające, urzędnicy unijni podjęli decyzję o wydaniu uzasadnionych opinii. Po otrzymaniu wezwań państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu