11 parków narodowych

11 parków narodowych ze wsparciem

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że rozszerza współpracę z polskimi instytucjami ochrony przyrody. Objęła bowiem wsparciem dwa nowe parki narodowe – Ojcowski i Woliński. Łącznie PGE wspiera już 11 parków narodowych w całej Polsce, z którymi w 2024 r. zrealizuje ponad 70 nowych projektów. Będą to przedsięwzięcia m.in. z zakresu czynnej ochrony przyrody i badań naukowych. Realizacja projektów jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PGE.

11 parków narodowych będzie współpracować z PGE w ramach programu „Energia rytmu natury”?

W 2024 r. w ramach autorskiego programu „Energia rytmu natury” PGE będzie współpracować z 11 parkami narodowymi. Będą to: Biebrzański, Świętokrzyski, Roztoczański, Kampinoski, Wigierski, Narwiański, Bieszczadzki, Magurski, Słowiński, Ojcowski oraz Woliński Parki Narodowe. Łącznie zaplanowanych zostało ponad 70 projektów środowiskowych, w tym trzy badania naukowe i 41 projektów edukacyjnych. Do tego dochodzi siedem przedsięwzięć infrastrukturalnych i ponad 20 z zakresu ochrony czynnej.

Po raz pierwszy, PGE zrealizuje projekty z Ojcowskim i Wolińskim Parkami Narodowymi. Z Wolińskim Parkiem Narodowym PGE zorganizuje plener rzeźbiarski pt. „Z drewna wyczarowane, czyli trzecie życie drzewa”. W jego ramach powstaną drewniane rzeźby, które następnie będzie można podziwiać w parku. Natomiast w Ojcowskim Parku Narodowym PGE wesprze Ogród Ojcowski, poprzez wykonanie i montaż drewnianego ogrodzenia wokół ogrodu na odcinku 125 m. W rezultacie zabezpieczone przed zniszczeniem przez zwierzęta zostaną cenne gatunki roślin, co będzie gwarantowało ich istnienie na zastępczych siedliskach, ale również edukację przyrodniczą turystów. Firma PGE zaznacza, że włączy się również w działania z zakresu adaptacji dawnej kamiennej piwnicy na rzecz nietoperzy, czyli herbowego gatunku tego parku.

W ramach współpracy z parkami narodowymi i innymi instytucjami ochrony przyrody

Ponadto, PGE zrealizuje m.in. warsztaty terenowe dla uczniów, konferencje ekologiczne, sadzenie lasów w ramach ogólnopolskiej akcji „Lasy Pełne Energii”. Przewidziano również budowę schronienia dla nietoperzy w ramach projektu „Leśne chaty dla nietoperzy”. Działania te będę zrealizowane w ramach współpracy z parkami narodowymi i innymi instytucjami ochrony przyrody. Mieszczą się w tym gronie Liga Ochrony Przyrody, nadleśnictwa oraz z Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.

Dodatkowo, w II kwartale br. zaplanowana została publikacja kolejnej edycji „Spacerownika”. To specjalny przewodnik po parkach narodowych wspieranych przez PGE. Jego druga, rozszerzona, odsłona będzie poświęcona 11 parkom narodowym, z którymi spółka współpracuje. Znajdować się w nim będą aktualne mapy z dostępnymi ścieżkami edukacyjnymi oraz pieszymi i rowerowymi szlakami turystycznymi. Przewodnik zawierać będzie również liczne zagadki do rozwiązania oraz ciekawostki o zwierzętach, które można spotkać podczas spaceru. „Spacerownik” będzie dostępny w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

11 parków narodowych wśród podmiotów wspieranych przez PGE

PGE współpracuje z parkami narodowymi od 2020 r., a działania realizowane są w ramach autorskiego programu „Energia rytmu natury”. Wśród podmiotów wspieranych przez PGE jest 28 instytucji ochrony przyrody, w tym 11 parków narodowych. Wspólnie z nimi PGE realizuje projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, badań naukowych oraz edukacji ekologicznej. Łącznie podczas dotychczasowej trzyletniej współpracy zrealizowano ponad 260 projektów prośrodowiskowych, edukacyjnych, a także naukowo-badawczych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu