Zrównoważona mobilność miejska w Łomży

„Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” z dofinansowaniem

Ponad 29 mln zł otrzyma Miasto Łomża na realizację projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Środki na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego – informuje Urząd Miejski w Łomży (UM) i dodaje, że całkowita wartość projektu to prawie 44 mln zł.

„Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” – polepszyć życie mieszkańców przez ograniczenie emisji

Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i niezmotoryzowanego np. rowerów, w tym elektrycznych, poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym – informuje Mariusz Chrzanowski, prezydent miasta.

Co obejmuje projekt pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”

Jednocześnie Andrzej Garlicki, zastępca prezydenta wyjaśnia, że projekt dotyczy m.in. zakupu 11 autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz dwóch autobusów elektrycznych, wykonania instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży (MPK), budowy systemu roweru publicznego składającego się z 15 stacji wypożyczeń, 100 sztuk rowerów tradycyjnych i 30 elektrycznych. – Znajdują się w nim też środki w kwocie 9 mln zł, które będą stanowiły refundację części kosztów poniesionych na budowę Miejskiego Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego – dodaje A. Garlicki. Wiceprezydent wskazał też, że projekt obejmuje także wyposażenie dróg w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego, taką jak zatoki i zjazdy oraz infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo pasażerów w postaci przystanków i wysepek. Przewiduje również działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny.

Dziękuję Marszałkowi Arturowi Kosickiemu i całemu Zarządowi Województwa Podlaskiego za dostrzeganie potrzeb naszego miasta i wsparcie zgłaszanych przez nas projektów. Dzięki temu możemy cały czas zmieniać nasze miasto, by było jak najbardziej przyjazne naszym mieszkańcom, a w tym konkretnym przypadku również środowisku naturalnemu w którym żyjemy – podkreśla prezydent Chrzanowski.

Na podstawie www.lomza.pl

fot. Kamil Brzostowski/UM w Łomży

 

reklama