Źródła ciepła lub spalania paliw

Źródła ciepła lub spalania paliw – ewidencja i wymiana

Do 30 czerwca br. właściciele i zarządcy budynków muszą zgłosić użytkowane źródła ciepła lub spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W Rudzie Śląskiej taki obowiązek dotyczy ponad 13 tys. nieruchomości. W bazie ewidencji jest już prawie 2400 zgłoszonych budynków z terenu miasta, co stanowi niespełna 20% ogólnej liczby zobowiązanych – wskazuje Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) i dodaje, że złożenie deklaracji do CEEB, to jeden z wymogów, jaki należy spełnić by ubiegać się o wyższy wymiar tzw. dodatku osłonowego.

Niespełna pół roku na zgłoszenia do CEEB

Niespełna pół roku zostało właścicielom lub zarządcom budynku czy lokalu na złożenie deklaracji do CEEB o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i niezamieszkanych. Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca ma czas do końca czerwca br. na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków oraz w przypadku zmiany źródła ciepła termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła – przypomina UM. – W Rudzie Śląskiej taki wymóg musi spełnić jeszcze ponad 10 tys. zobowiązanych – zaznacza Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta. Magistrat wskazuje, że najprościej można to zrobić online na stronie https://zone.gunb.gov.pl/. Jeżeli jednak ktoś nie może skorzystać z tego sposobu, to może złożyć papierową deklarację w UM.

Rudzkie źródła ciepła lub spalania paliw w CEEB

Miejscy urzędnicy zwracają uwagę, że warto o tym obowiązku pamiętać, ponieważ ustawodawca za brak zgłoszenia lub przekroczenie terminu przewidział karę grzywny. Ponadto złożenie deklaracji do CEEB jest jednym z warunków uzyskania wyższego „dodatku osłonowego”, który ma zniwelować rosnące ceny energii. – Pojawienie się tego warunku przy wnioskach o dodatek osłonowy zmobilizowało właścicieli budynków do składania deklaracji. Tylko w styczniu br. do Urzędu Miasta wpłynęło 230 deklaracji – podkreśla Eugeniusz Malinowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM. Magistrat dodaje, że rudzianie złożyli już prawie 4 tys. wniosków o wypłatę „dodatku osłonowego”. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Aby otrzymać ten dodatek, należy do 31 października br. złożyć stosowny wniosek Jego wysokość uzależniona jest od kryterium dochodowego.

W zgłoszonych już do CEEB budynkach z terenu Rudy Śląskiej ponad tysiąc właścicieli deklaruje ogrzewanie gazowe, a ponad 300 jako źródło ciepła podaje paliwo stałe. Ponad 80 budynków podłączonych jest do miejskiej sieci centralnego ogrzewania c.o., natomiast niespełna 50 wykorzystuje odnawialne źródło energii (OZE).

Źródła ciepła lub spalania paliw do wymiany – możliwości pozyskania dofinansowania

Przy okazji UM przypomniał, że w 2015 r. władze Rudy Śląskiej przyjęły Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma w znaczący sposób poprawić jakość powietrza w mieście. Dokument umożliwia również sięgnięcie po unijne pieniądze na ograniczenie niskiej emisji i poprawę efektywności energetycznej.

Ponadto w mieście realizowany jest trzeci etap projektu pn. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska”. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z funduszy unijnych kwotą ponad 3,9 mln zł. – Do trzeciego etapu projektu zakwalifikowano 171 budynków. Obejmuje on montaż 142 instalacji fotowoltaicznych, 15 pomp ciepła i 14 instalacji solarnych. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – mówi naczelnik Malinowski.

W ramach dwóch poprzednich etapów dofinansowanych zostało łącznie ponad 220 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Koszty dla uczestników to jedynie 15% wartości netto całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8% podatku VAT za usługę jej montażu. Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostają od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu inwestycji, bo te bierze na siebie miasto, a prace realizuje firma wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dodaje wiceprezydent Mejer.

4,3 mln dofinansowania na instalacje OZE

Rudzki UM przypomina, że w pierwszym etapie projektu, w 2018 r., instalacje OZE (w tym 31 instalacji fotowoltaicznych, 15 kolektorów słonecznych i pięć pomp ciepła) zamontowano w 51 budynkach, a w drugim etapie, w 2020 r., w 172 budynkach zamontowano 134 instalacje fotowoltaiczne, 24 kolektorów słonecznych i 14 pomp ciepła. Na te dwa etapy Miasto pozyskało w sumie ponad 4,3 mln zł.

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) realizowanego w Rudzie Śląskiej, przy wymianie starego pieca węglowego na proekologiczny lub w przypadku likwidacji ogrzewania węglowego i podłączenia się do sieci ciepłowniczej mieszkańcy mogą starać się o udzielenie dotacji z budżetu miasta. Dofinansowanie obejmuje koszty zakupu nowego urządzenia grzewczego lub koszty podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacja nie może przekroczyć 70% tych kosztów, a maksymalnie może wynieść 2500 zł dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego. Z kolei w budynkach do 10 lokali mieszkalnych limit dofinansowania wynosi 5 tys. zł, od 11 do 20 lokali – 10 tys. zł, a powyżej 20 – 15 tys. zł.

Źródła ciepła lub spalania paliw do wymiany? Wniosek i umowa o dofinansowanie

Jak zaznacza UM, regulamin określający zasady udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć przed rozpoczęciem prac związanych z wymianą systemu ogrzewania w Biurze Obsługi Mieszkańców UM. Następnie po weryfikacji wniosku oraz oględzinach sprawdzających istniejący rodzaj ogrzewania, podpisana zostaje umowa o udzielenie dotacji. Dopiero po jej zawarciu mieszkaniec może rozpocząć inwestycję i kupić nowy piec. Dofinansowanie nie jest przyznawane w przypadku wcześniej zmodernizowanego systemu ogrzewania – podkreśla magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu