Połowa Polaków gotowa zrezygnować z samochodu na rzecz klimatu

PBS, sopocka pracownia działając na zlecenie Multiconsult Polska zapytała Polaków o ich stosunek do zmian klimatycznych. Jak wynika z przeprowadzonego badania, najpilniejszym wyzwaniem są rosnące temperatury oraz susze. Badane osoby często miały również deklarować chęć przeciwdziałania tym zmianom, także kosztem własnej wygody. Co drugi badany wyraził gotowość by zrezygnować z samochodu.

Kto jest gotów zrezygnować z samochodu?

Według badania, świadomość naszego społeczeństwa na temat zagrożeń płynących ze zmian klimatu, zdaje się rosnąć. Najwięcej osób – 36% – obawia się szkodliwego dla ludzi wzrostu temperatury. 31% badanych obawia się suszy, 18% wichur, natomiast 7% powodzi. Nieco ponad połowa badanych (50,7%) zadeklarowała, że jest gotowa na rezygnację z własnego samochodu. 40% zaprzeczyło, jakoby było gotowych zrezygnować z samochodu, a pozostali nie mają zdania. Najmniej skłonni do poświęceń byli badani z przedziału wiekowego 18-34 (42,4%). Grupa respondentów, która okazała się najbardziej gotową do porzucenia samochodu to ta w wieku 34-44 lata.

A co z węglem?

Osoby badane zapytano również o kwestię transformacji energetycznej. Okazało się jednak, że z węgla rezygnujemy nieco mniej chętnie niż z samochodów. Na pytanie czy Polska powinna odejść od wydobycia węgla w celu ochrony klimatu, za było 44% badanych. Wywodzili się oni głównie z miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Mniej więcej tyle samo badanych opowiedziało się przeciw rezygnacji z węgla.

– W Multiconsult Polska doradzamy firmom i instytucjom przy projektach z zakresu transformacji energetycznej. Dlatego z zainteresowaniem przyglądamy się trendom kształtującym społeczny odbiór tych kwestii. Wyniki naszych badań potwierdzają, że Polacy coraz lepiej rozumieją wyzwania stojące przed polską energetyką, co powinno tworzyć korzystny klimat dla planowych inwestycji w tym zakresie – mówiSzymon Grabowski, dyrektor pionu przemysłu, ropy i gazu Multiconsult Polska.

Badanie zrealizowano w dniach 20-26 października 2023 r. na reprezentatywnej próbie internautów/respondentów.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny