Problemu uciążliwości zapachowych

Znaleźć rozwiązanie problemu uciążliwości zapachowych

Urząd Miejski w Świdnicy (UM) poinformował, że w związku z powtarzającymi się skargami, dotyczącymi problemu uciążliwości zapachowych w rejonie ulic Bystrzyckiej i Metalowców, związanych z funkcjonowaniem dwóch świdnickich firm, pomimo braku odpowiednich narzędzi prawnych, miasto Świdnica włączyło się w działania prowadzone przez powołane do tego jednostki administracyjne, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ) oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Magistrat podkreślił, że mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie prezydent Świdnicy.

Rozwiązanie problemu uciążliwości zapachowych tematem spotkania

W czwartek, 29 lipca, w wałbrzyskiej delegaturze WIOŚ-u odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, Renata Kogut, zastępca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej UM, Piotr Fedorowicz, starosta świdnicki, a także Bartłomiej Struzik, zastępca wójta gminy Świdnica oraz Zygmunt Balant, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świdnica. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu reprezentowali: Urszula Paluch, kierownik Działu Inspekcji, Zdzisław Kędzior, kierownik delegatury w Wałbrzychu i Tomasz Kubicki, p.o. zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. udział w spotkaniu brali także przedstawiciele Laboratorium Badań Olfaktometrycznych Katedry Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Omawiano sprawę uciążliwości zapachowych, związanych z działalnością cukrowni w Pszennie, a także dwóch firm ze Świdnicy. W przypadku cukrowni, gdzie zostały już wytypowane źródła uciążliwości zapachowych, podjęto dalsze kroki zmierzające do ich wyeliminowania. W przypadku pozostałych dwóch firm niezbędne będzie zidentyfikowanie źródła uciążliwości zapachowych przy udziale Laboratorium Badań Olfaktometrycznych. To pozwoli na podjęcie dalszych kroków prawnych – zaznacza UM.

Dzień wcześniej na zaproszenie prezydent miasta, w urzędzie miejskim spotkali się przedstawiciele mieszkańców Świdnicy i Pszenna, radni miejscy oraz radcy prawni magistratu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM w Świdnicy (spotkanie w wałbrzyskiej delegaturze WIOŚ-u)

reklama

 

partner merytoryczny

reklama