zmierzą temperaturę Szczecina

Zmierzą temperaturę Szczecina

Urząd Miasta Szczecin (UM) poinformował o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie realizacji pilotażowego projektu, polegającego na wdrożeniu wertykalnego zastosowania aplikacji tzw. Internetu Rzeczy Smart City.

Głównym celem projektu jest sprawdzenie możliwości zastosowania proponowanych technologii do monitorowania zagrożeń wynikających ze zmian klimatu na obszarze Szczecina. Ponadto ma on dać pogląd na możliwości przyszłych zastosowań Internetu Rzeczy w ramach wdrażanych w mieście rozwiązań wspierających rozwój inteligentnych miast.

Pilotażowy projekt – zmierzą temperaturę Szczecina

List intencyjny został podpisany przez reprezentantów Miasta Szczecin oraz firm ReviveMachines i EmiTel. Według szczecińskiego magistratu Szczecin jest pierwszym polskim miastem testującym takie rozwiązania.

Podstawowy zakres pilotażu obejmuje zdalny, automatyczny pomiar temperatury w 10 punktach na terenie miasta, przesyłanie zebranych wyników pomiarów, ich rejestrowanie w bazie danych i wizualizację w dedykowanej aplikacji narzędziowej.

Rozmieszczone na terenie miasta urządzenia sensoryczne pomogą badać zjawisko miejskiej wyspy ciepła.

Miejska wyspa ciepła

Przy okazji szczeciński magistrat tłumaczy czym jest miejska wyspa ciepła. Jest to według UM, powszechne zjawisko towarzyszące miejskiej, asfaltowo-betonowej, zabudowie. Jest jednym z negatywnych skutków urbanizacji i koncentracji aktywności ludzi w miastach. Tereny zurbanizowane, wypełnione gęstą zabudową, pozbawione zieleni i zbiorników lub cieków wodnych, charakteryzują się wyższą temperaturą zarówno od terenów wiejskich, jak i podmiejskich, gdzie zieleń jest obfitsza. Miejska wyspa ciepła niekorzystnie wpływa na zmianę takich parametrów, jak temperatura, albedo (odbijanie promieniowania słonecznego), prędkość wiatru oraz wilgotność powietrza. jak zaznacza szczeciński magistrat intensywność zjawiska określanego mianem miejskiej wyspy ciepła zależy od wielkości miasta, emisji ciepła wytworzonego przez człowieka, zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, rodzaju i właściwości podłoża, struktury zabudowy, warunków meteorologicznych czy położenia miasta.

Wśród skutków zjawiska wymienia się m.in. zwiększone zużycie energii, przeciążenia sieci energetycznych, obniżenie jakości wody gruntowej, większą emisję CO2, zwiększenie zużycia wody.

Realizacja pilotażowego projektu ma umożliwić praktyczne wdrożenie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Działanie to może mieć również wpływ np. na wytyczenie tras dla autobusów elektrycznych w mieście.

Projekt potrwa do końca stycznia 2018 r. Realizacja projektu odbywa się bez zaangażowania finansowego Miasta Szczecin.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. pixabay.com

 

reklama

partner medialny