zielonym wodorem

Technologia przyszłości w Gdańsku – 10 pojazdów zasilanych zielonym wodorem

Jak poinformował Urząd Miejski w Gdańsku (UM), już w przyszłym roku do gdańskiej floty autobusowej dołączy 10 pojazdów zasilanych zielonym wodorem. To – według magistratu – technologia przyszłości. We wtorek, 12 września br., odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dostawę oraz pełną obsługę serwisową wyprodukowanego w Polsce zeroemisyjnego taboru.

10 pojazdów zasilanych zielonym wodorem – Gdańsk chce być „eko”

Podczas spotkania zaprezentowano autobus, który nie emituje spalin, a dodatkowo oczyszcza powietrze. Wodorowy NesoBus był testowany na ulicach Gdańska już w zeszłym roku – dodał UM.

– Solidarność z przyszłymi pokoleniami to nie tylko puste hasła o ekologii, ale realne działanie. Bo odpowiedzialność za powietrze, którym wszyscy oddychamy, to również dbałość o to, czym jeździmy po mieścieNasze autobusy przejeżdżają dziennie prawie 49 tys. km, co daje 16 mln km rocznie. Umowa najmu, którą dziś podpisujemy, jest nowatorską formą dysponowania autobusem. To oznacza tyle, że my będziemy musieli jedynie posadzić tam kierowcę, który otrzyma wynagrodzenie. Cała reszta obsługi autobusu, łącznie z tankowaniem zielonego wodoru, leży po stronie naszego partnera. Koszt 10-letniego najmu 10 autobusów to 171 mln zł brutto. Co ważne, w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umowy wykonawca ma dostarczyć pojazdy do naszego miasta. Ale wiemy już, że pierwsze z nich pojawią się już na przełomie marca i kwietnia. Zielony wodór jest rzeczywiście czystym napędem. Dlatego w trosce o przyszłe pokolenia i świat, który nas otacza, wynajmujemy autobusy wodorowe na najbliższe 10 lat –  mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska pokreśliła prezydent Gdańska.

Produkcja do 100 sztuk autobusów wodorowych rocznie

NesoBus to całkowicie nowy, wyprodukowany w Polsce zeroemisyjny miejski autobus wodorowy. Stworzyli go polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata – wskazał UM.

– Za każdym razem z dużą satysfakcją słucham tego typu deklaracji, które coraz częściej się pojawiają ze strony władz miejskich w polskich miastach. Dlatego że to jest po prostu racjonalne. Nieodzowność pójścia w stronę zeroemisyjności w komunikacji miejskiej to jest coś, co jest już mocno zakorzenione w świadomości. Zarówno władz samorządowych, jak i też mieszkańców większych i też tych mniejszych miastTen autobus, który dziś widzimy, to dzieło w 100% polskich konstruktorów i inżynierów. Fabryka, która wkrótce zostanie otwarta, będzie w stanie produkować do 100 sztuk autobusów wodorowych rocznie – zapewnił Maciej Nietopiel, prezes Zarządu PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy.

10 pojazdów zasilanych zielonym wodorem – zeroemisyjność i duży zasięg

Wyłonione w przetargu pojazdy zasilane będą wodorem otrzymywanym przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ta energia pozyskiwana może być z wody, z wiatru albo ze słońca. Może być to także energia geotermalna czy pozyskana z biomasy – zaznaczył gdański magistrat.

– Autobusy, na które dziś podpisujemy umowę, już w przyszłym roku wyjadą na ulice Gdańska, żeby zwiększyć komfort naszej komunikacji publicznej. I co ważne, w ramach umowy najmu właściwie otrzymamy wszystko, co jest potrzebne do użytkowania. To jest istotne, ponieważ ta technologia jest cały czas nowa. Wodór, zwłaszcza zielony wodór, ma ograniczoną dostępność. A podpisując umowę z tak stabilnym partnerem, który w tej technologii działa od początku, zwiększamy bezpieczeństwo i funkcjonowanie komunikacji publicznej w naszym mieście. Te autobusy będą jeździły około 300/330 km każdego dnia, co oznacza, że pełna flota będzie pokonywać około 700 tys. km. Mam nadzieję, że nasi pasażerowie będą zadowoleni. Natomiast my będziemy przyglądać się z jednej strony technologii, zarówno wodorowej, jak i technologiom elektrycznym, oraz nowym trendom na rynku – mówił Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Ważny element wysokiej jakości życia w mieście

Jak stwierdził ratusz, atrakcyjny i bezemisyjny transport publiczny to bez wątpienia ważny element wysokiej jakości życia w mieście. Dlatego Gdańsk buduje flotę autobusów przyjaznych środowisku i mieszkańcom, redukuje hałas i emisję CO2. Warto zaznaczyć, że już teraz ponad 50% podróży po mieście odbywa się pojazdami proekologicznymi, jakimi są tramwaje – przypomniał UM.

Wymagany gwarantowany zasięg autobusu to 330 km na jednym tankowaniu. Taki zasięg pozwala na wykonywanie zdecydowanej większości zadań autobusowych w gdańskiej sieci. Autobusy wodorowe będzie można spotkać na terenie całego miasta – zapowiedział UM.

Niewątpliwym plusem pojazdów zasilanych wodorem jest nie tylko wysoki zasięg pozwalający na wykonywanie całodobowych zadań przewozowych, ale również szybki czas ich tankowania. Porównywalny do autobusów spalinowych.

Najem z pełną obsługą serwisową

Postępowanie przetargowe poprzedzone zostało wstępnymi konsultacjami rynkowymi długoterminowego najmu autobusów zasilanych zielonym wodorem. Celem tych konsultacji było skonfrontowanie oczekiwań miasta z możliwościami, jakie oferuje wciąż młody jeszcze rynek pojazdów wodorowych.

– Jest to umowa o charakterze rewolucyjnym, zgodna z gdańskim motto „Nec temere, nec timide”: „bez strachu, ale z rozwagą”. Po raz pierwszy, co jest wydarzeniem historycznym, po Gdańsku będą jeździły autobusy absolutnie zeroemisyjne. Wchodzimy odważnie w nową technologię, ale też z rozwagą, bo będzie to 10 autobusów, czyli 5% floty. Dodatkowo, co gwarantuje nam umowa, wszystkie ryzyka (niesprawność, brak dostępu do paliwa czy inne) są po stronie naszego partnera. My mamy tylko obowiązek zapewnić kierowców, którzy te nowoczesne autobusy poprowadzą. Podkreślam więc: 10 autobusów to istotna część naszej floty, ale gdyby cokolwiek się z nimi wydarzyło, możemy dalej wykonywać pracę przewozową dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Jest to więc historyczna umowa w takiej formule, która gwarantuje bezpieczeństwo gdańszczanom i mam nadzieję, że te autobusy spotkają się z dobrym przyjęciem pasażerów. To jest poziom XXI wieku, na jaki Gdańsk zasługuje i jakim chcemy go widzieć – zaznaczył Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje (GAiT).

Obsługa serwisowa po stronie usługodawcy

Umowa będzie obejmować pełną obsługę serwisową pojazdów. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania technicznego pojazdów przez cały okres najmu. Serwis w ramach umowy dzierżawy obejmie m.in. obsługę techniczną (przeglądy codzienne i okresowe), naprawy eksploatacyjne wraz z częściami i naprawy komponentów, które uległy awarii w trakcie eksploatacji autobusów. Obejmie również naprawy powypadkowe czy będące następstwem wandalizmu. Uwzględni także naprawy będące następstwem uszkodzeń wynikających z błędów eksploatacji autobusów oraz czynności związane z aktualizacją bądź zmianą oprogramowania. Umowa obejmuje także sprzątanie i mycie pojazdów. Gotowe do jazdy, zatankowane zielonym wodorem autobusy mają być podstawiane codziennie na teren zajezdni autobusowej GAiT oraz odbierane przez wykonawcę umowy po zakończeniu pracy.

10 pojazdów zasilanych zielonym wodorem – najem to najwłaściwsze rozwiązanie

Jak stwierdził magistrat, najem w kontekście pojazdów wodorowych jest najwłaściwszym rozwiązaniem. To nowa i wciąż jeszcze niepowszechna technologia. I co niezwykle istotne, paliwo do tych pojazdów jest jeszcze bardzo trudno dostępne. Kompleksowa organizacja usługi ogranicza ryzyka wpisane w najnowsze technologie.

Formuła najmu to brak konieczności budowy infrastruktury niezbędnej do obsługi i utrzymania autobusów wodorowych. Tymczasem wymagają one specjalnie dedykowanej infrastruktury (stacji ładowania, hal do obsługi, przeglądów czy myjni). W przypadku Gdańska nie ma aktualnie możliwości dostosowania obecnej zajezdni autobusowej w zakresie infrastruktury związanej z taborem wodorowym. Z uwagi na plany przeniesienia zajezdni w nowe miejsce ponoszenie nakładów finansowych na infrastrukturę dedykowaną taborowi wodorowemu byłoby nieekonomiczne. Wskazali na to miejscy urzędnicy.

Formuła najmu daje możliwość wejścia w nową, przyjazną środowisku technologię już teraz, a nie w momencie powstania planowanej zajezdni dostosowanej do taboru zeroemisyjnego. To także możliwość pozyskania doświadczenia, które zostanie wykorzystane przy projektowaniu nowej zajezdni autobusowej, dostosowanej do obsługi różnych pojazdów zeroemisyjnych.

Wszystkie autobusy muszą zostać dostarczone w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy pojazdów będą realizowane w transzach.

Na podstawie: media.gdansk.pl

fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Partner Portalu

Partner Portalu