Ziębice wymieniają piece

Ziębice wymieniają piece

Ziębice to kolejna gmina, która przystąpiła do antysmogowego programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

Całkowity koszt zadania zrealizowanego w Ziębicach to ponad 380 tys. zł, a preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW wyniosła ok. 170 tys. zł.

Ziębice wymieniają piece dzięki środkom WFOŚiGW

Dzięki pomocy finansowej z Funduszu mieszkańcy tej gminy wymienili już 27 starych pieców węglowych i dwa przestarzałe piece na biomasę. Zamiast nich zostało zamontowanych 11 kotłów gazowych, 9 wysokiej jakości kotłów węglowych, spełniających wymogi dla kotłów V klasy, oraz trzy nowe kotły na biomasę.

Dzięki tym inwestycjom do powietrza trafi mniej pyłu PM10 o ok. 0,5 tony na rok i CO2 o blisko 40 ton na rok. Gmina na wiosnę tego roku planuje kontynuację realizacji programu antysmogowego.

Zarząd WFOŚiGW przyznał Ziębicom pożyczkę w ramach „Programu priorytetowego ograniczenia niskiej emisji na obszarze Dolnego Śląska”. W kwietniu ubiegłego roku w celu poprawy stanu powietrza w regionie, Fundusz zaproponował gminom specjalny Program. Jego budżet wynosi 50 mln zł. Środki te przeznaczone są na likwidację ok. 10 tysięcy kotłów węglowych.

Te środki mogą pozyskać samorządy, ale istotny jest fakt, że pieniądze te mają być przekazane mieszkańcom na wymianę pieców jako dotacje. Wysokość pożyczek dla samorządów wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie na dom jednorodzinny będzie mogło wynieść maksymalnie 10 tys. zł, w przypadku mieszkania w bloku będzie to 7 tys. zł. Wspólnoty mieszkaniowe, w przypadku korzystania ze wspólnej kotłowni, będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. zł na jedno mieszkanie.

Dzięki pomocy finansowej Funduszu mieszkańcy mogą wymieniać stare piece m.in. na: kotły gazowe, elektryczne oraz pompy ciepła i kolektory słoneczne. Te pieniądze pomogą w likwidacji ponad 2 tysięcy przestarzałych pieców, a tym samym w ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów do powietrza.

Obecnie w programie biorą udział 22 dolnośląskie samorządy, które pozyskały preferencyjne pożyczki o łącznej wartości ponad 14 mln zł.
Dotychczas, oprócz wniosku Ziębic, do WFOŚiGW wpłynęły jeszcze wnioski z gmin: Jelenia Góra, Nowa Ruda, Jedlina Zdrój, Środa Śląska, Polanica Zdrój, Złotoryja, Świerzawa, Ząbkowice Śląskie, Bardo, Strzegom, Chojnów, Bolesławiec, Stoszowice, Piechowice, Warta Bolesławiecka, Głuszyca, Pieńsk, Bielaw, Strzelin, Stara Kamienica, Osiecznica i Węgliniec.

Zapraszam do składania wniosków kolejne samorządy. Do rozdysponowania na program wymiany pieców węglowych mamy jeszcze 36 milionów złotych – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW.

Program ograniczania niskiej emisji – wsparcie z WFOŚiGW

Samorządy biorące udział w programie ogłaszają nabory na wsparcie finansowe wymiany pieców węglowych m.in. dla osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych. Nisko oprocentowane pożyczki – 2,75% na rok, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat – są przeznaczane na wymianę pieców węglowych na: kotły gazowe, na lekki olej opałowy, piece elektryczne oraz spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej V klasy), a także na podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej.

Możliwe jest także przeznaczenie pożyczki na instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych, ale tylko do celów produkcji energii na potrzeby ogrzewania budynków.

Pożyczki udzielane gminom będą umarzane do wysokości 50%, a w przypadku wymiany instalacji w budynkach na terenach uzdrowisk umorzenia wyniosą 70% wypłaconych kwot.

Wniosek o umorzenie części pożyczki beneficjent będzie mógł złożyć w terminie nie krótszym niż 24 miesiące od rozpoczęcia spłaty, po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie: 50% kapitału pożyczki, a w przypadku terenów uzdrowiskowych po spłacie 30% tego kapitału.

Samorządy mogą składać wnioski na dofinansowanie w trybie ciągłym, do końca października br. lub do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie. Program będzie realizowany do 28. kwietnia 2019 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW

fot. Gmina Ziębice

 

reklama