powalczy o lepszą jakość powietrza

Zespół powalczy o lepszą jakość powietrza

Jacek Wiśniewski, prezydent Miasta Mielca powołał „Zespół roboczy do spraw związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz Powiatu Mieleckiego”.

Jak informuje Urząd Miejski w Mielcu (UM), celem Zespołu jest stworzenie platformy współpracy i współdziałania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza.

W Mielcu zespół roboczy powalczy o lepszą jakość powietrza

W skład zespołu wchodzą Paweł Pazdan, pierwszy zastępca prezydenta, Lucjan Niziołek, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego UM oraz Anna Kuciemba, inspektor tego wydziału. Do udziału w pracach Zespołu zaproszono także radnych miejskich – Fryderyka Kapinosa, Zdzisława Nowakowskiego, Magdalenę Weryńską-Zarzecką i Jarosława Szczerbę. Ponadto miejsce w Zespole zarezerwowano dla Andrzeja Kuliga, dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (UMWP), Tomasza Leyko, rzecznika prasowego UMWP, Jana Kłodowskiego, dyrektora Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu, Jakuba Nowaka, specjalisty ds. ochrony powietrza współpracującego z UM oraz przedstawicieli Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska. Swoje miejsce  Zespole mają także przedstawiciele strony społecznej, która od pewnego czasu mocno angażuje się w walkę o czyste powietrze dla Mielca – podkreśla mielecki magistrat.

We wtorek 19 lutego w UM w Mielcu odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu. Na wstępie przedstawiono, określony przepisami prawa, zakres kompetencji w dziedzinie jakości powietrza przypisany poszczególnym instytucjom, organom i przedstawicielom stron zaproszonych do pracy w Zespole. Uczestnicy spotkania otrzymali także informację o dotychczasowych działaniach ze strony UM dotyczących poprawy jakości powietrza na terenie miasta.

W kolejnym punkcie spotkania Jakub Nowak przedstawił aktualne informacje dotyczące zawartości pyłów PM 10, PM 2,5 i benzo(a)pirenu w powietrzu. Informacje zostały przedstawione na podstawie wskazań funkcjonujących na terenie miasta Mielca stacji pomiarowych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Wyniki tych badań potwierdziły, że zła jakość powietrza w mieście wynika zarówno z zanieczyszczeń przemysłowych pochodzących z mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, jak również związana jest z problemem niskiej emisji spowodowanej spalaniem nieprzyjaznych środowisku paliw stałych.

Głos strony społecznej i zapowiedź dalszych prac

Przedstawiciele strony społecznej zaprezentowali własną ocenę sytuacji, pod kątem funkcjonowania w mieście firmy Kronospan, którą uważają za głównego winowajcę złej jakości powietrza nad Mielcem. Zapowiedzieli, że ich celem jest doprowadzenie do obniżenia limitów emisji zanieczyszczeń przyznanych Kronospanowi w ostatnim pozwoleniu zintegrowanym wydanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Strona społeczna chce także objęcia stałym monitoringiem nie tylko dwóch, jak to ma miejsce obecnie, ale wszystkich emitorów firmy Kronospan. Przedstawiciele społeczeństwa zasygnalizowali także potrzebę sprawdzenia emitorów E6 i E7, które w ich przekonaniu nocą pracują w trybie ciągłym, mimo że jako rezerwowe emitory te nie powinny być uruchamiane.

Natomiast reprezentujący UMWP Andrzej Kulig poinformował o możliwościach realizacji tych postulatów oraz o obecnych i planowanych działaniach w stosunku do firmy Kronospan.

Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali wolę współpracy i współdziałania w ramach powołanego przez prezydenta Wiśniewskiego Zespołu. Bogdan Bieniek, przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu poinformował o planowanej sesji rady, która odbędzie się w marcu i będzie poświęcona wyłącznie sprawom ochrony środowiska.

Kolejne spotkanie Zespołu planowane jest na przełomie kwietnia i maja br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Mielcu

fot. UM w Mielcu

 

reklama

partner medialny