Zefirek oczyści powietrze

Zefirek oczyści powietrze

Umowa na realizację kolejnego programu wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina została podpisana, a na ten cel Miasto otrzymało ponad 2,2 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – zaznacza Urząd Miasta Szczecin (UM).

To kolejna już, obok programu „Mewa”, forma wsparcia mieszkańców Szczecina w działaniach mających poprawić jakość powietrza w naszym mieście. Łącznie w Szczecinie wymieniliśmy już ponad dwa tysiące takich nieekologicznych źródeł ciepła. Dziękuję Panu Marszałkowi za wsparcie – mówi Piotr Krzystek, prezydent miasta.

Zefirek oczyści powietrze w Szczecinie

Jak wskazuje UM, pieniądze trafią do mieszkańców Szczecina, którzy chcą zlikwidować swoje stare piece oraz kotły węglowe i zamienić je na proekologiczne źródła ciepła. Może to być podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacja ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego, systemu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii (OZE) lub na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Projekt pn. „Zefirek – program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina” zakłada udzielenie 250 grantów w formie dofinansowania do realizacji inwestycji polegającej na likwidacji starego i instalacji nowego systemu ogrzewania. Każdy mieszkaniec zakwalifikowany do programu uprawniony będzie do otrzymania dofinansowania w kwocie 7500 zł. Magistrat zastrzega, że szczegółowe warunki oraz terminy zostaną podane wkrótce, a rozpoczęcie naboru planowane jest w połowie marca br.

Szczecin z dofinansowaniem – Zefirek oczyści powietrze

Program otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Całkowita wartość projektu t niespełna 2,26 mln zł, a wysokość dofinansowania z EFRR wynosi 100%. Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, a tym samym poprawa jakości powietrza na terenie Szczecina. Ma to zostać osiągnięte poprzez ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz zwiększenie liczby stosowanych urządzeń o wysokiej sprawności – informuje UM.

Rezultatem projektu ma być również poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców miasta, a także zmniejszenie degradacji środowiska przyrodniczego, w tym polepszenie kondycji ekosystemów znajdujących się na terenach objętych przedsięwzięciem.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama