Zapobieganie zjawisku smogu

Zapobieganie zjawisku smogu w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej (SM) podejmuje działania mające na celu zapobieganie zjawisku smogu i poprawę jakości powietrza w mieście – podkreślił Urząd Miejski w Bielsku-Białej (UM) i dodał, że 20 stycznia br. funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska i Profilaktyki SM po raz kolejny prowadzili kontrole z użyciem drona.

Zapobieganie zjawisku smogu – strażnicy miejscy z dronem w akcji

Jak zaznaczył magistrat, drona wykorzystywanego do analizy spalin wydobywających się z domowych kominów można było dostrzec nad domami w takich dzielnicach miasta, jak: Straconka i Lipnik. Podczas kontroli bielscy municypalni informowali właścicieli nieruchomości o zagrożeniach, jakie ze sobą niesie zjawisko smogu, a w ramach akcji informacyjnej przekazali właścicielom kontrolowanych budynków także materiały dotyczące programu wymiany starych kotłów lub pieców węglowych na nowe proekologiczne źródła ciepła, którego celem jest zapobieganie zjawisku smogu. Wspomniany program jest prowadzony przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii UM.

W trakcie przeprowadzonych działań ujawniono jeden przypadek spalania w piecu centralnego ogrzewania odpadów, jakimi były płyty meblowe. Magistrat przypomniał, że w wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których negatywny wpływ na zdrowie może objawić się np. w postaci chorób nowotworowych.

Sprawca wykroczenia został przez strażników miejskich ukarany mandatem.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. Paweł Sowa/UM w Bielsku-Białej

 

reklama