Zaplanowano rozbudowę sieci

Zaplanowano rozbudowę sieci ciepłowniczej w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej

TAURON przyłączy w tym roku do sieci ciepłowniczej 78 nowych budynków mieszkalnych i biurowych w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Na 2022 r. zaplanowane jest przyłączenie kolejnych 76 nowopowstających inwestycji. To efekt ożywienia w budownictwie i programu walki z niską emisją – podkreśla przedsiębiorstwo energetyczne. W oparciu o podpisane z odbiorcami umowy, w ciągu najbliższych pięciu lat zaplanowano rozbudowę sieci o łącznej mocy prawie 122 MWt – dodaje TAURON.

Zaplanowano rozbudowę sieci, ale najważniejsza będzie budowa kotłowni z kotłami gazowo-olejowymi

Najważniejszą inwestycją TAURON Ciepło będzie kotłownia szczytowo-rezerwowa wyposażona w wysokosprawne kotły wodne gazowo-olejowe, która zastąpi dotychczasową kotłownię szczytowo-rezerwową w czechowickiej elektrociepłowni TAURON Ciepło – podkreśla firma.

Umowa z wykonawcą została zawarta 8 lipca. Wartość inwestycji, zgodnie z kontraktem, wynosi ok. 51,8 mln zł, a rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w lutym 2022 r. z kolei uruchomienie dostaw ciepła do mieszkańców Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej z nowej kotłowni przewidziano na 2023 r.

Budowa kotłowni gazowo-olejowej w elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach jest związana z procesem dostosowania miksu energetycznego Polski do wymogów Unii Europejskiej do 2040 r. i wpisuje w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – powiedziała Małgorzata Kuś, rzecznik prasowy TAURON Ciepło.

Według firmy, uruchomienie nowej kotłowni ma znacząco wpłynąć na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przy wykorzystaniu paliwa gazowego do pracy kotłowni, zredukowana ma zostać emisja dwutlenku siarki (SO2) do 91%, tlenków azotu (NOX) do 78% i dwutlenku węgla (CO2) do 28%.

Kotłownia składająca się z dwóch kotłów wodnych o łącznej mocy 76 MW dostarczy ciepło do mieszkańców Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej.

Zaplanowano rozbudowę sieci bo ciepło systemowe jest narzędziem walki ze smogiem

Przy okazji TAURON przekonuje, że ciepło sieciowe jest istotnym narzędziem w walce ze smogiem w polskich miastach. Spaliny pochodzące z elektrociepłowni poddawane są bowiem oczyszczaniu w zaawansowanych technologicznie elektrofiltrach, których sprawność w TAURON Ciepło wynosi 99,9%.

Łącznie do 2026 r. sieć ciepłownicza TAURON Ciepło zostanie rozbudowana o blisko 122 MWt. Liczba ta ma związek ze znacznym ożywieniem na rynku budowlanym oraz rosnącą świadomością ekologiczną inwestorów. Ciepło sieciowe jest nie tylko najwygodniejszym sposobem ogrzewania nieruchomości, charakteryzuje się także wysoką efektywnością – przekonuje przedsiębiorstwo energetyczne.

Ciepło sieciowe spełnia wymogi formalne dofinansowania w przypadku budynków wielorodzinnych i likwidacji pieców węglowych, zatem mieszkańcy mogą starać się o dotacje do instalacji wewnętrznych – dodaje firma.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny

reklama