Zanieczyszczenie powietrza a transport – co sądzą Polacy?

Ponad 40% z nas uważa, że samochód ma dużo wspólnego ze zjawiskiem, jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Jednocześnie niemal co trzeci odrzuca możliwość rezygnacji z auta na rzecz komunikacji zbiorowej. Alternatywą nie są też „elektryki”, które dla 87% badanych są zbyt drogie. Takie wnioski płyną z badania Autopay „Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2023”.

Zanieczyszczenie powietrza a transport – co sądzą Polki, a co Polacy?

Od 1 stycznia 2035 r. na terenie państw Unii Europejskiej (UE) nie będzie można rejestrować nowych aut spalinowych. Jednak Polacy wydają się w tej kwestii mocno podzieleni. Co drugi uważa, że termin jest zbyt krótki. Częściej głos ten pojawia się wśród kobiet. Z kolei co piąty badany traktuje przewidziany termin jako odpowiedni. Częściej wskazują tak mężczyźni i mieszkańcy największych miast – twierdzi Autopay.

Jak wynika z badania, Polacy są świadomi znaczącego wpływu pojazdów spalinowych na zanieczyszczenie powietrza. Takiego zdania jest 42% badanych. Trzeba jednak zauważyć, że to spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu z 2022 r. Co trzeci respondent jest przeciwnego zdania (odsetek sceptyków rośnie rok do roku). W przypadku tego zagadnienia kobiety i mężczyźni znajdują się na przeciwległych biegunach. Prawie połowa kobiet uznaje, że wpływ samochodów na zanieczyszczenie powietrza jest znaczący (przy 37% mężczyzn). Z kolei 40% mężczyzn uznaje, że tak nie jest (przy 23% kobiet). Większy negatywny wpływ aut na środowisko dostrzegają też osoby starsze.

Czy Polacy są skłonni przesiąść się z aut do komunikacji zbiorowej?

Z badania Autopay wynika, że niemal połowa badanych mogłaby zrezygnować z auta, gdyby komunikacja zbiorowa była tańsza i bardziej dostępna. Jednak i w tym przypadku odsetek chętnych sukcesywnie spada w ciągu ostatnich lat. Kobietom, osobom z najstarszej grupy wiekowej oraz mieszkańcom największych miast łatwiej byłoby zrezygnować z własnego transportu na rzecz komunikacji zbiorowej.

Choć na poziomie deklaracji Polacy niechętnie rezygnują z auta, to widać, że poszukują alternatywnych sposobów przemieszczania się. Najwięcej zwolenników znajduje rower – niemal co drugi badany sięga po ten środek transportu. Może to wynikać z coraz lepszej infrastruktury rowerowej w polskich miastach i na terenach podmiejskich. Przykładowo, według badań Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM), w 2022 r. przybyło 37% rowerzystów w porównaniu do 2021 r. Długość ścieżek rowerowych w stolicy wynosi już 741 km i stale rośnie.

Częściej niż pozostali na rowerze jeżdżą mężczyźni, osoby młodsze oraz mieszkańcy wsi. Z kolei kobiety oraz mieszkańcy największych miast częściej niż inni podróżują komunikacją miejską. Najmłodsi respondenci więcej kilometrów pokonują pociągami. Podróże koleją także zyskują coraz więcej sympatyków (wzrost o 3 punkty procentowe rok do roku) – podsumowała firma.

Zanieczyszczenie powietrza i elektryfikacja transportu

Jedynie 8% badanych upatruje w elektryfikacji samochodów działania na rzecz uzdrowienia sytuacji. Taki sam odsetek wskazuje na konieczność rezygnacji z samochodów z silnikiem Diesla, by poprawić jakość powietrza. Świadomość społeczna szkodliwość spalin samochodowych, emitujących m.in. szkodliwe tlenki azotu, jest zatem wciąż na niskim poziomie.

Większość Polek i Polaków jest zdania, że elektryki są zbyt drogie (wzrost z 8% na 87% rok do roku) i nie ma dla nich odpowiedniej infrastruktury. Tylko 12% respondentów pozostaje optymistami w tym obszarze. Na przestrzeni czterech lat, od kiedy realizowane jest badanie, wskaźnik ten spadł z poziomu 33% do 12%.

– Rozważając zakup samochodu elektrycznego należy przeanalizować nie tylko jego cenę, ale również późniejsze koszty eksploatacji pojazdu. W autach elektrycznych nie wymieniamy oleju, rozrządu, DPF, nie regenerujemy wtryskiwaczy. A dzięki hamowaniu silnikiem elektrycznym (rekuperacji) klocki czy tarcze hamulcowe wymieniamy rzadziej niż w samochodach spalinowych. Po podsumowaniu całkowitego kosztu posiadania samochodu (TCO) często okazuje się, że elektryk mimo tego, że droższy w zakupie, okazuje się atrakcyjniejszy dla naszego portfela w eksploatacji. Dodatkowo rozwija się rynek używanych aut elektrycznych i udoskonalana jest technologia akumulatorów, dzięki czemu „elektryki” stają z roku na rok dostępniejsze dla coraz szerszego grona Polaków – skomentował Łukasz Lewandowski, prezes EV Klub Polska.

Wzrasta świadomość wyzwań

– Z uwagi na to, że w debacie publicznej coraz więcej mówi się o konieczności elektryfikacji transportu, wzrasta świadomość wyzwań, w tym przede wszystkim infrastrukturalnych, z jakimi wiąże się dalszy rozwój branży e-mobility – stwierdził Miłosz Kurzawski, członek Zarządu Autopay Mobility.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą Satisface w czerwcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie 1082 osób metodą CAWI.

Na podstawie: autopay.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu