Dron pomoże badać zanieczyszczenie powietrza

Zabrzańska Straż Miejska dysponuje od 12 grudnia br. dronem, który będzie służył patrolom monitorującym zanieczyszczenie powietrza na terenie całego miasta. Poinformował o tym Urząd Miejski w Zabrzu (UM).

Straż miejska absolutnie potrzebna

Przekazanie sprzętu odbyło się w siedzibie Straży Miejskiej w Zabrzu (SM) przy ul. Pawła Stalmacha 9 – podał magistrat.

– Chcę Wam podziękować za zaangażowanie i szerokie spojrzenie na nasze miasto, ale także za Wasze pomysły i trud wkładany w wykonywaną na co dzień pracę. Dzięki oddanej służbie, jaką pełnicie, wszyscy możemy czuć się bezpiecznie na ulicach naszego miasta. Myślę, że dron, którym od dzisiaj będzie dysponować zostanie przez Was dobrze wykorzystany – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Pamiętam moment, gdy straż miejska była powoływana. Pamiętam też dyskusje czy w ogóle jest potrzebna. Myślę że ostatnie lata pokazały i każde miasto doszło do tego wniosku, że straż miejska jest absolutnie potrzebna i że jest wiele spraw porządkowych, których nikt nie jest w stanie uregulować tak, jak właśnie strażnicy miejscy – dodała.

Bezzałogowiec z wyposażeniem pozwalającym badać zanieczyszczenie powietrza

Środki na zakup drona w kwocie ponad 190 tys. zł miasto pozyskało z programu Poprawy Jakości Powietrza. Jest on prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W ramach zadania, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, zakupiono drona z systemem teledetekcyjnym do kontroli jakości powietrza. Bezzałogowiec jest również wyposażony w kamerę termowizyjną oraz niezbędne akcesoria. Ponadto przeszkolono dwóch funkcjonariuszy SM, którzy uzyskali certyfikaty pilotów bezzałogowego statku powietrznego.

– W imieniu swoim i pracowników bardzo chciałbym podziękować za ten prezent, który pomoże nam wykonywać jeszcze skuteczniej nasze obowiązki. Wspomoże on funkcjonariuszy w walce o czyste powietrze w Zabrzu. To zaawansowane urządzenie o licznych czujnikach i kamerach ułatwi nam codzienną pracę – powiedział Zbigniew Juskowiak, komendant SM.

Program Poprawy Jakości Powietrza stanowi wzmocnienie i rozszerzenie działań Województwa Śląskiego mających na celu zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i na środowisko, poprzez udzielenie gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej we wdrażaniu zapisów tzw. uchwały antysmogowej oraz działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Powietrza.

Na podstawie miastozabrze.pl

fot. Paweł JaNic Janicki

Partner Portalu

Partner Portalu