Zamiast kopciuchów

Zamiast kopciuchów centralne ogrzewanie

Urząd m.st. Warszawy (UM) podkreśla, że Miasto nie tylko wymienia kopciuchy, ale również zamiast kopciuchów podłącza mieszkania komunalne do sieci ciepłowniczej. Dotychczas przyłączono ponad 5 tys. mieszkań komunalnych, a do końca 2022 r. planowane jest podłączenie jeszcze tysiąca mieszkań.

Magistrat wskazuje, że na terenie miasta funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy, który zaopatruje w ciepło blisko 80% mieszkańców, a w swoich zasobach Urząd m.st. Warszawy ma ponad 81 tys. mieszkań komunalnych. Część z nich nie jest jeszcze podłączona do centralnego ogrzewania, a jest to również jeden ze sposobów miasta na walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Stąd realizacja programu „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – tłumaczy UM.

6 tys. mieszkań komunalnych zamiast kopciuchów w sieci ciepłowniczej

W latach 2010-2020 uruchomiono centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w 285 budynkach z ponad 5,2 tys. mieszkaniami komunalnymi. Na ten cel dotychczas przeznaczono prawie 88 mln zł. Natomiast do końca 2022 r. w stolicy planowane jest przyłączenie 62 budynków z ponad tysiącem mieszkań komunalnych. Na ten cel planowane jest przeznaczenie ok. 18 mln zł.

Mimo pandemii koronawirusa i trudnej sytuacji budżetu miasta, nie zmieniamy planów remontowych w budynkach z mieszkaniami komunalnymi. To jeden z naszych priorytetów podnoszenia standardu życia w mieście – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Magistrat zaznacza, że w ostatnich latach realizacja programu przyśpieszyła. W 2019 r. do sieci ciepłowniczej przyłączono rekordowe 64 budynki z 1078 lokalami i wyposażono w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, a w ubiegłym roku podłączono 29 budynków z ok. 460 lokalami.

– Najwięcej przyłączeń budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej jest na Pradze-Północ oraz Pradze-Południe. Jest to część programu rewitalizacji dla tej części Warszawy – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.

Co zamiast kopciuchów, tam gdzie brakuje infrastruktury ciepłowniczej?

Na obszarach gdzie brakuje infrastruktury ciepłowniczej, budynki wyposażane są w kotłownie gazowe i instalacje centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody, a tam, gdzie brakuje pomieszczenia na kocioł gazowy, w poszczególnych lokalach montowane są piecyki gazowe etażowe z indywidualną instalacją. W 2019 r. w ten system wyposażono 176 lokali. Pięć mieszkań wyposażono w system grzewczy z odnawialnym źródłem energii (pompą ciepła). Wydatki z budżetu miasta na realizację tych zadań w 2019 r. wyniosły ok. 17 mln zł.

Magistrat dodaje też, że w latach 2017-2020 miasto udzieliło dotacji na likwidację 1720 kopciuchów. Dodatkowo w latach 2018-2020 zlikwidowano w mieście ponad tysiąc kopciuchów komunalnych. Łącznie w latach 2017-2020 wydano na ten cel ponad 25,3 mln zł, z czego tylko w ubiegłym roku ponad 15 mln zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama