Budowa instalacji odazotowania

Zakończyła się budowa instalacji odazotowania spalin w Opolu

W elektrociepłowni ECO w Opolu, przy ul. Harcerskiej, zakończyła się budowa instalacji odazotowania spalin. To jeden z etapów budowy proekologicznej technologii, która ma pozwolić na znaczące ograniczenie ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłów powstających w procesie produkcji energii – poinformowała Energetyka Cieplna Opolszczyzny w Opolu (ECO).

Budowa instalacji odazotowania spalin poprzedzona pilotażem

Budowa instalacji odazotowania

Spółka podała, że przygotowywała się do przeprowadzenia tej inwestycji od kilku lat. Realizację zadania poprzedził montaż na opolskich kotłach ciepłowniczych dwóch pilotażowych instalacji badawczych.

Pierwszy z projektów badawczych zrealizowaliśmy wspólnie z firmą SBB. Kolejny, został zrealizowany wspólnie z konsorcjum Instytutu Energetyki i firmy Budimex. Projekty badawcze zakładały budowę zarówno samodzielnych układów odazotowania, jak i innowacyjnej instalacji odsiarczania i odazotowania w jednym procesie. Niestety badania nie przyniosły spodziewanych rezultatów techniczno-ekonomicznych, jednak dały nam ogląd dostępnych technologii – mówi Mirosław Romanowicz, członek Zarządu ds. operacyjnych ECO.

Firma wskazuje, że wnioski płynące z badań wyznaczyły kierunki realizacji nowej instalacji oczyszczania spalin. Mając na uwadze zebrane doświadczenia oraz przegląd rynku wykonawców ECO ogłosiło przetargi na budowę poszczególnych instalacji, które co prawda ze sobą współpracują, jednak stanowią odrębne, niezależne zespoły funkcjonalne.

Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe nie wykluczając żadnej z technologii. Postawiliśmy jednak na rozwiązania sprawdzone w dużej energetyce, a przy tym uzasadnione ekonomicznie. Wyodrębnienie poszczególnych instalacji jako osobnych zadań ma też tą przewagę, że możemy opierać się na najlepszych rozwiązaniach, bez konieczności korzystania z rozwiązań pakietowych – mówi Paweł Krawczyk, członek Zarządu ds. ekonomicznych ECO.

Zakończyła się budowa instalacji odazotowania spalin, a w planach jest nowa instalacja odpylania i odsiarczania

Instalacja odazotowania jest zabudowana w kotle wodnym i kotle parowym, które w kolejnych latach będą stanowiły podstawowe jednostki produkujące ciepło na potrzeby miasta. W drugim etapie zbudowana zostanie nowa instalacja odpylania i odsiarczania. Inwestycja ta wymaga ingerencji w przewody spalinowe, będzie bowiem pracować pomiędzy kotłami a kominem. Termin realizacji tego zadania musi być ściśle powiązany z temperaturą zewnętrzną i wynikającym z nich zapotrzebowaniem na produkcję ciepła – te prace będą miały swoją kulminację w lecie 2022 r. Zwieńczeniem inwestycji będzie zabudowa układu do ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń.

Zakończenie pierwszego etapu tej inwestycji pozwoli nam już w sezonie 2021/2022 znacząco zredukować emisję tlenków azotu NOx. Osiągniemy poziomy gwarantowane nieprzekraczające 250 mg/Nm3 – dodaje Mirosław Romanowicz.

Kompletna instalacja oczyszczania spalin ma pracować od 2023 r.

Cała inwestycja związana z budową nowej instalacji oczyszczania spalin będzie sfinansowana ze środków własnych ECO. Realizacja pierwszego etapu kosztowała niemal 5 mln zł. – Łączny planowany koszt całego zamierzenia inwestycyjnego to około 25 mln zł. Wydatki na modernizacje w zakresie ochrony środowiska, choć spore, nie będą miały znaczącego wpływu na ceny w branży ciepłowniczej. Dominującym elementem wpływającym na ceny ciepła pozostają wciąż koszty paliwa na rynkach lokalnych i światowych, jak również koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 – mówi Paweł Krawczyk.

ECO planuje, że kompletna instalacja oczyszczania spalin będzie pracować w Opolu od początku 2023 roku.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ECO

reklama

 

partner merytoryczny

reklama