Zakaz używania dmuchaw

Zakaz używania dmuchaw – apel prezydenta

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy zaapelował do zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, by respektowali zakaz używania dmuchaw do liści i nie stosowali tego typu urządzeń podczas prac porządkowych. Takie działanie ma poprawić jakość życia i zdrowie mieszkańców – informuje Urząd m.st. Warszawy (UM).

Od stycznia zakaz używania dmuchaw obejmuje wszystkich użytkowników

Dmuchawy przyczyniają się do nasilenia problemu zanieczyszczenia powietrza. Rezygnując z ich używania, możemy przyczynić się do poprawy stanu powietrza, którym oddychamy. Drobne cząstki pyłów są niebezpieczne dla zdrowia. Powodują nasilenie objawów chorób układu oddechowego oraz zmniejszają wydolność układu krążenia. Na działanie pyłów narażeni są szczególnie seniorzy oraz kobiety w ciąży, a także osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia. Rezygnacja z dmuchaw, to także mniejsza uciążliwość dla mieszkańców związana z emisją hałasu – przekonuje prezydent Trzaskowski.

W celu ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem na terenach zarządzanych przez miasto zakaz używania dmuchaw do liści obowiązuje od marca 2020 r. Natomiast od stycznia 2021 r. zakaz ten obejmuje wszystkich dotychczasowych użytkowników dmuchaw, włączając w to spółdzielnie i wspólnoty – dodaje UM.

Zakaz używania dmuchaw wynika ze złego stanu powietrza

Zakaz używania dmuchaw do liści, jest działaniem wynikającym ze złego stanu powietrza, a także ze zmian przepisów na poziomie regionalnym – podaje stołeczny magistrat i przypomina, że 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Program ochrony powietrza wprowadza obowiązkowe działania naprawcze, niezbędne do podjęcia w celu poprawy jakości powietrza, oraz wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich wdrożenie.

Wśród wspomnianych działań naprawczych jest m.in., obowiązkowe od 1 stycznia 2021 r., „Ograniczenie wtórnej emisji pyłu – czyszczenie ulic na mokro w gminach miejskich województwa mazowieckiego, w granicach obszaru zabudowanego, zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa” – dodaje UM. Jednocześnie magistrat wskazuje, że powyższy zakaz używania dmuchaw do liści będzie obowiązywał wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Zakaz obejmuje zarówno dmuchawy elektryczne, jak i spalinowe oraz, a zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem (usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, zamiatanie piasku itp.).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama