Zakaz spalania węgla w stolicy

Zakaz spalania węgla w stolicy od października 2023 r.

Mazowsze zaostrza uchwałę antysmogową, a nowelizacja prawa miejscowego wprowadza zakaz spalania węgla w stolicy od października 2023 r. Z kolei z początkiem 2028 r. zakaz spalania węgla wejdzie w życie także w powiatach podwarszawskiego „obwarzanka” – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

Zakaz spalania węgla w stolicy to sposób na walkę z zanieczyszczeniem powietrza

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego podkreślił, że z problemem zanieczyszczenia powietrza borykamy się już od lat, na wielu szczeblach władzy samorządowej i centralnej. – Ta sprawa dotyczy nas wszystkich, zarówno mieszkańców wielkich miast, jak i najmniejszych miejscowości, ale także samorządowców. To naszą rolą jest ochrona środowiska oraz zdrowia obywateli. Powietrze nie zna granic, dlatego działania powinniśmy podejmować wspólnie. Aby zbliżyć się do naszego celu, jakim jest poprawa jakości powietrza, zaostrzamy obowiązujące przepisy. Robimy to jednak po dokładnych, drobiazgowych konsultacjach. Projekt to efekt pewnego kompromisu. Jestem jednak przekonany, że to kolejny ważny krok w walce ze smogiem, a jego pozytywne skutki mieszkańcy stolicy odczują już w perspektywie 2-3 lat – podkreśla marszałek.

Prace nad uzupełnieniem uchwały antysmogowej trwają od 2020 r. Projekt nowelizacji był poddany w ubiegłym roku dwukrotnym konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez właściwe organy. Miesiąc temu projekt uchwały trafił pod obrady sejmiku, jednak został wówczas skierowany do pracy w komisjach. W ubiegłym tygodniu radni Sejmiku zagłosowali za przyjęciem uchwały (26 głosów „za”; 22 „przeciw”, jeden głos wstrzymujący się.

Pożegnanie z węglem to pożegnanie ze smogiem…

Według Janiny Ewy Orzełowskiej, członka Zarządu województwa zmiany w uchwale mają dostarczyć samorządom narzędzi do skutecznej walki ze smogiem. – Szacuje się, że przez zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu co roku umiera przedwcześnie 6 tys. osób. Ograniczenie spalania węgla w Warszawie i sąsiednich powiatach jest szczególnie ważne ze względu na dużą koncentrację ludności na tym obszarze. Przez wprowadzenie tego przepisu dotrzymujemy swojego zobowiązania z Kongresu Czystego Powietrza w 2020 roku, gdy wspólnie z warszawskim ratuszem zapowiedzieliśmy odejście stolicy od węgla do 2024 roku – powiedziała.

Urząd marszałkowski przypomniał, że Mazowsze ma swoją uchwałę antysmogową od listopada 2017 r. Zgodnie z jej zapisami wszystkie nowe kotły na paliwa stałe, instalowane po 11 listopada 2017 r., muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu. Od lipca 2018 r. obowiązuje także zakaz spalania niektórych paliw stałych.

Zakaz spalania węgla w stolicy – krok w „koniecznym kierunku”

Mirosław Augustyniak, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, powiedział, że nowelizacja uchwały to „drobny krok, ale w dobrym, a w zasadzie koniecznym kierunku”. – Przeprowadzamy te zmiany nie w sposób rewolucyjny, ale ewolucyjny. Nowe przepisy od dawna budziły spore emocje, pojawiało się wiele uwag, czy to od organizacji pozarządowych, czy od producentów urządzeń grzewczych. Zdrowy rozsądek i odpowiedzialność podpowiadają jednak, że musimy zaakceptować te zmiany. Dotyczy to choćby nowo budowanych budynków, gdzie trzeba już myśleć o alternatywnych źródłach ogrzewania. Kluczem do bezpieczeństwa energetycznego jest ich dywersyfikacja – podkreślił.

Podjęta przez radnych województwa uchwała zmieniająca obowiązującą dotychczas uchwałę antysmogową wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym woj. mazowieckiego – dodał UMWM.

Zakaz spalania węgla w stolicy – potwierdzenie determinacji i konsekwencji

Bartosz Wiśniakowski, wiceprzewodniczący sejmikowej komisji ochrony środowiska, zaznaczył, że prace nad nowelizacją uchwały trwały od wielu miesięcy. – Za nami intensywna wielomiesięczna praca nad nowelizacją uchwały antysmogowej przy udziale lokalnych samorządów, aktywistów i ekspertów. Za nami dwukrotne, szeroko zakrojone mazowieckie konsultacje społeczne, prace wewnętrzne klubów, ostatnie obrady kilku komisji sejmikowych, wreszcie dzisiejsze obrady plenarne sejmiku. Cały ten proces wypracowywania i uzgadniania treści uchwały, potwierdza naszą determinację, i to jak konsekwentnie walczymy ze smogiem, jak ograniczamy powstawanie nowych źródeł emisji, jak kompleksowo walczymy o czystsze i zdrowe powietrze dla wszystkich mieszkańców Mazowsza. Jako samorząd działamy ściśle w ramach naszych regionalnych kompetencji, w stałej współpracy z prezydentem miasta stołecznego Warszawy i warszawskim samorządem. Wykorzystujemy takie metody i narzędzia działania, jakie są dla nas dostępne, aby wyeliminować z rynku paliwa najgorszej jakości. Konsekwentnie zaostrzamy obowiązujące już zakazy i dodajemy nowe regulacje zakazujące stosowania węgla kamiennego i paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem – w konkretnych terminach w Warszawie i okolicznych powiatach.

Zakaz spalania węgla w stolicy i okolicznych powiatach, czyli uchwała antysmogowa w szczegółach

Zakaz spalania węgla na terenie Warszawy ma zacząć obowiązywać od 1 października 2023 r. Taki przepis zostanie wprowadzony także w powiatach grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, otwockim, warszawskim zachodnim i wołomińskim, ale zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2028 r.

W nowych przepisach wprowadzających zakaz spalania węgla w Warszawie przewidziano także wyłączenia. Mieszkańcy, którzy do 31 grudnia 2021 zainstalowali kotły i kominki spełniające wymogi ekoprojektu będą mogli w nich palić paliwami stałymi do końca żywotności tych urządzeń.

Jak wskazał Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w UMWM, zapisy projektu zmieniały się w trakcie opiniowania, gdyż uwzględnione zostały zasadne uwagi i sugestie. – Sama uchwała to zaledwie kilka stron, ale jej zapisy w istotny sposób mogą pomóc w poprawie jakości powietrza. Kierunek zmian uwzględnia politykę energetyczną Polski, zgodnie z którą do 2040 roku planowane jest odejście od węgla oraz zbliża województwo do osiągnięcia neutralności klimatycznej wynikającej z Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55 – podkreślił.

Na podstawie mazovia.pl

fot. UMWM

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu