Zakaz palenia węglem od 2029 r.

Zakaz palenia węglem od 2029 r.?

Szefowie gmin Metropolii Krakowskiej planują podjąć lokalne debaty, których tematem będzie zakaz palenia węglem od 2029 r. – poinformował Urząd Miasta Krakowa (UM). Magistrat dodaje, że decyzja gmin powiązana jest z publikacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) „Wytycznych wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych w województwie małopolskim”. Jak zaznacza UM, wprowadzenie zakazu byłoby kolejnym krokiem po likwidacji kotłów bezklasowych do końca 2022 r. oraz po wymianie wszystkich kotłów 3. i 4. klasy do końca 2026 r.

Zakaz palenia węglem od 2029 r. – najlepszy kierunek w działaniach na rzecz ochrony powietrza

Krakowscy urzędnicy wskazują, że gminy Metropolii Krakowskiej od wielu lat prowadzą działania na rzecz poprawy jakości powietrza. dodają też, że opublikowane w marcu br. przez UMWM wytyczne wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych w województwie małopolskim, wskazują, że odejście od palenia węglem jest najlepszym kierunkiem, który służy poprawie jakości powietrza.

Szefowie gmin Metropolii Krakowskiej po zapoznaniu się z dokumentem ustalili, że – mając na uwadze potrzeby społeczne oraz wykorzystując wytyczne – w najbliższym czasie zainicjują w gminach debatę dotyczącą wprowadzenia zakazu spalania węgla od 2029 r. – podkreśla magistrat. „Wprowadzenie zakazu wymaga szerokiej debaty z mieszkańcami i rozsądnego uzgodnienia warunków i wyjątków, dlatego chcielibyśmy w tym roku rozpocząć dyskusję o zaprzestaniu ogrzewania węglem od 2029 r.” – zaznaczyli szefowie gmin Metropolii Krakowskiej.

Zakaz palenia węglem od 2029 r. naturalną konsekwencją

Zgodnie z programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego do końca 2022 r. mieszkańcy gmin Małopolski muszą zlikwidować kotły bezklasowe. Kolejna ważna zmiana to wymiana wszystkich kotłów 3. i 4. klasy do końca 2026 r. – przypomina UM i wskazuje, że „naturalną konsekwencją wdrożenia powyższych zmian jest całkowite odejście od stosowania węgla”.

Magistrat podkreśla przy tym, że szefowie gmin sąsiadujących z Grodem Kraka chcą rozpocząć dyskusję o zakazie stosowania węgla od 2029 r. Pozostanie możliwość użytkowania kotłów na biomasę spełniających wymagania klasy 5. do końca ich żywotności, a w przypadku kotłów na biomasę spełniających wymagania ekoprojektu zachowana zostanie możliwość ich bezterminowego użytkowania. Zgodnie z wytycznymi UMWM, zakaz palenia węglem od 2029 r. w celu ogrzewania miałby być wprowadzony lokalnymi uchwałami antysmogowymi podejmowanymi przez rady poszczególnych gmin.

Zakaz palenia węglem od 2029 r. musi poprzedzić debata z mieszkańcami

Jak tłumaczy UM, w dalszej kolejności zakaz palenia węglem od 2029 r. wymaga zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Jednak magistrat podkreśla, że aby móc z sukcesem zrealizować plan, nieodłącznym elementem procesu jest partycypacja społeczna i przeprowadzenie debat z mieszkańcami. Zmiany powinny być wprowadzane przy zwiększaniu świadomości społecznej w zakresie jakości stosowanego paliwa oraz przy wsparciu przez samorządy mieszkańców w tych działaniach.

Ważnym czynnikiem usprawniającym przeprowadzenie zmian jest rozwój sieci gazowniczej i wspieranie alternatywnych form ogrzewania. Dodatkową zachętę do odejścia od stosowania węgla powinny stanowić dotacje funduszy europejskich – dodaje UM.

„Bez wsparcia funduszy europejskich realizacja ambitnych zamierzeń zielonej transformacji nie będzie możliwa dlatego liczymy, że jeszcze w 2021 r. Urząd Marszałkowski poinformuje o wysokości i zasadach przyznawania dotacji dla odnawialnych źródeł energii w ramach kolejnej perspektywy funduszy UE” – przekonują włodarze gmin Metropolii.

Zakaz palenia węglem od 2029 r. – skuteczny środek redukcji niskiej emisji

Magistrat dodał, że wparcie dla szefów gmin Metropolii Krakowskiej w zakresie dzielenia się doświadczeniami miasta we wprowadzaniu uchwały antysmogowej zadeklarował Prezydent Krakowa. – Chciałbym, żeby ta kadencja przyniosła rozstrzygnięcia w kwestii zakazu palenia węglem również w gminach sąsiadujących z Krakowem – mówi Jacek Majchrowski, prezydent miasta, który zgadza się z przekonaniem, że odejście od stosowania węgla to skuteczny środek do redukcji niskiej emisji.

Jednymi z pierwszych gmin Metropolii, które rozpoczęły działania zmierzające do przyjęcia lokalnej uchwały antysmogowej są Skawina i Zabierzów – dodaje UM. Rada Gminy Skawina w 2019 r. pojęła uchwałę w sprawie akceptacji dla działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w gminie Skawina. Ta uchwała ostatecznie nie weszła w życie, ponieważ nie przyjął jej Sejmik Województwa. Podczas kwietniowego posiedzenia Rady Miejskiej planowane jest pierwsze czytanie uchwały prowadzącej do całkowitego zakazu palenia węglem. Natomiast w gminie Zabierzów podczas sesji Rady Gminy w marcu br. podjęto rezolucję na temat wprowadzenia zakazu spalania węgla w kotłach od 2029 r. – podkreśla magistrat.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama