Wrocławski Indeks Powietrza

Wystartował Wrocławski Indeks Powietrza

Wrocław wprowadza nowe narzędzie informowania o jakości powietrza. Od wczoraj stan jakości powietrza oraz związane z nim zalecenia dla mieszkańców będzie można codziennie sprawdzać we Wrocławskim Indeksie Powietrza (WIP) – informuje Urząd Miejski we Wrocławiu (UM).

Informacje o jakości powietrza będą dostępne m.in. na tablicach informacji pasażerskiej na przystankach oraz na stronie www.wroclaw.pl.

Wrocławski Indeks Powietrza poinformuje mieszkańców o jakości powietrza

Według wrocławskiego magistratu, WIP, to odpowiedź na apel Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, w sprawie informowania mieszkańców stolicy woj. dolnośląskiego o prawdziwej skali zagrożeń w obszarze jakości powietrza.

Skala Wrocławskiego Indeksu Powietrza została opisana tak, aby informować mieszkańców o stanie powietrza w sposób adekwatny do poziomu zagrożenia. Dodatkowo zawiera ona w sobie zalecenia, jak powinniśmy zareagować i zachować się w stosunku do aktualnej jakości powietrza – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM.

Wrocławski Indeks Powietrza

Przy okazji wrocławski UM tłumaczy, że w Polsce dane dotyczące oceny jakości powietrza oparte są na Polskim Indeksie Jakości Powietrza, czyli sześciostopniowej skali, od bardzo dobrego po bardzo zły stan. Informacje o stężeniu zanieczyszczeń, które wpływają na jakość powietrza są pobierane z automatycznych stacji pomiarowych i są umieszczane na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z którego do tej pory przekazywane były na tablice informacji przystankowej. Jednak ten opis poziomu jakości powietrza, w tym zanieczyszczeń, nie do końca odpowiada rzeczywistej sytuacji zagrożeń – zaznacza wrocławski ratusz.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM we Wrocławiu

rys. UM we Wrocławiu

 

reklama