Będzie kolejny gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji

Jak poinformowała Energetyka Cieplna Opolszczyzny w Opolu (ECO), spółka ECO Kogeneracja z Grupy Kapitałowej ECO podpisała ważną umowę. Jej efektem będzie kolejny gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji w Opolu. Budowa instalacji produkującej energię cieplną i elektryczną w jednym to element programu ograniczenia mocy kotłów węglowych w opolskiej elektrociepłowni. Jest to kolejny etap trwającego w systemach ECO procesu dekarbonizacji.

Kto wykona gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji?

– Sukcesywnie zwiększamy wolumen mocy produkowanej z wykorzystaniem paliwa gazowego. Bo tą drogą możemy zmniejszyć emisję CO2 o połowę z każdego wyprodukowanego GJ w porównaniu z kotłami węglowymi – podkreślił Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO ds. operacyjnych. Wykonawcą nowego układu będzie konsorcjum firm Elemont i Ferox. – Drugi gazowy układ kogeneracyjny zostanie zbudowany w sąsiedztwie pierwszej instalacji w Opolu przy ul. HarcerskiejParametry układu to 8 MW mocy elektrycznej i 8 MW mocy cieplnej. Dla inwestycji mamy już pozwolenie na budowę i możemy startować – powiedział Krzysztof Diduch, prezes Zarządu ECO Kogeneracja.

Z premią kogeneracyjną

Jak zapewnia ECO Kogeneracja, dla drugiego układu kogeneracyjnego w Opolu jest już zapewniona premia kogeneracyjna. Premię przyznano za wytworzenie energii elektrycznej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.

– Uzyskane w aukcji wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej z nowego źródła kogeneracyjnego – wyjaśnił Paweł Krawczyk, członek Zarządu ECO ds. ekonomicznych.

Firma eksploatuje obecnie gazowe układy kogeneracyjne w Kutnie, Malborku, Tarnobrzegu, Jeleniej Górze, Opolu i Żaganiu. W budowie są kolejne układy – w Żarach i Nowej Soli. Wszystkie dostarczają energię do systemów Grupy Kapitałowej ECO.

Koszt inwestycji wyniesie blisko 70 mln zł. Nowy układ w Opolu rozpocznie pracę w czerwcu 2025 r. – przekazała ECO.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ECO w Opolu

Partner Portalu

Partner Portalu