Wynegocjowany kompromis

Zawarte na szczycie Rady Europejskiej (23-24 października br.) porozumienie przewiduje, że Unia Europejska do 2030 r. zredukuje o co najmniej 40% emisje CO2 – w stosunku do 1990 r. Uzgodniony kompromis zakłada także, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej wyniesie 27% w 2030 r. Cel ten będzie wiążący na poziomie całej Wspólnoty, ale nie dla poszczególnych państw członkowskich.
 
Premier Ewa Kopacz poinformowała, że Polsce udało się m.in. wynegocjować utrzymanie do 2030 r. systemu darmowych pozwoleń na emisję CO2dla sektora energetycznego na poziomie 40% (wcześniejsze ustalenia przewidywały, że miał on wygasnąć w 2019 r.). Co więcej, Polsce udało się też wynegocjować korzystne zapisy w zakresie funduszu rekompensującego biedniejszym krajom koszty ambitnej polityki klimatycznej UE. Chodzi mianowicie o zarezerwowanie środków pochodzących ze sprzedaży części pozwoleń na emisje dwutlenku węglana stworzenie specjalnego funduszu, który pozwoliłyby innym, mniej zamożnym państwom UE, finansować konieczne inwestycje w energetyce.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu