Wymienią piece węglowe na kotły gazowe

Wymienią piece węglowe na kotły gazowe

Białystok dofinansuje i zorganizuje wymianę 225 pieców węglowych na gazowe w prywatnych domach zlokalizowanych na terenie miasta. Urząd Miejski w Białymstoku (UM) poinformował, że zakończył przetarg na zrealizowanie tego zadania. Zostanie ono przeprowadzone w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”. Podpisana została także umowa z wykonawcą prac.

Jak zaznacza UM, realizacja projektu służyć ma zwiększeniu zasięgu podejmowanych dotychczasowych działań, mających na celu ochronę powietrza.

W Białymstoku w ramach projektu wymienią piece węglowe na kotły gazowe

W ramach tego zadania Miasto obejmie dofinansowaniem 450 gospodarstw domowych (rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona w 2017 r.). W prywatnych domach zostanie zainstalowanych 225 kotłów gazowych oraz 225 kolektorów słonecznych. Wykonawca zadania dotyczącego kolektorów został wyłoniony już wcześniej. Teraz Miasto podpisało umowę na modernizację indywidualnych kotłowni. Zajmie się tym firma z Ostrołęki.

Chcemy w ten sposób pomóc mieszkańcom w wymianie starych, nieekologicznych pieców lub palenisk węglowych na nowoczesne. Chodzi o to, aby jakość powietrza w naszym mieście była jak najlepsza – mówi Adam Musiuk, zastępca prezydenta Białegostoku.

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie zaprojektowanie i modernizacja 225 kotłowni wyposażonych w niskowydajne i niespełniające standardów emisyjnych kotły węglowe. Po modernizacji mają być opalane wyłącznie gazem ziemnym poprzez instalację kotłów gazowych, które będą ogrzewały budynek oraz wodę. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji technicznej, wykonania dokumentacji projektowej, przeprowadzenia prac montażowo-instalatorskich, a także usług gwarancyjnych i serwisowania. Zadanie to ma być zrealizowane do końca października 2020 r.

Koszt projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” jest szacowany na 8 mln zł  Blisko 7 mln zł ma stanowić dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny mieszkańców ma natomiast wynieść 15% kosztów instalacji nowego pieca lub kolektora (w zależności od rodzaju instalacji kwota powinna wynieść od 2,1 tys. do 3 tys. zł).

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama