wymienią ogrzewanie

Wymienią ogrzewanie by poprawić jakość powietrza

Urząd Miasta w Jaśle (UM) poinformował, że miasto będzie uczestniczyć w dwóch projektach dotyczących wymiany źródeł ciepła. Chodzi o projekty pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” oraz „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”.

O dofinansowanie tych przedsięwzięć ubiegał się Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (ZGDW). Otrzymały one wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W Jaśle wymienią ogrzewanie z dofinansowaniem

W ramach dwóch projektów, w Jaśle, piece i kotły, zostaną wymienione w zgłoszonych do udziału w przedsięwzięciach, domach prywatnych. Natomiast w budynkach wielorodzinnych zostaną wybudowane węzły cieplne wraz z wewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Zakres „Projektu 3.3.1” obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców i kotłów) na paliwa stałe. Zostaną one wymienione na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą (pelletem) w 231 domach prywatnych. W ramach tego projektu wsparta będzie także budowa węzłów cieplnych wraz z wewnętrznymi instalacjami c.o. i c.w.u. w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej (łącznie 11 budynków).

„Projekt 3.3.2” obejmuje natomiast wymianę dotychczas stosowanych pieców i kotłów na paliwa stałe. Mają być one zastąpione kotłami na paliwa stałe inne niż biomasa w 101 domach prywatnych na terenie Jasła.

Wartość obu projektów dla Jasła wynosi ponad 8,65 mln zł, a ich dofinansowanie wyniesie ponad 6,66 mln zł.

Jak podaje UM, realizacja projektów rozpocznie się w bieżącym roku. Lecz na początek będzie ona obejmowała m.in. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy i inspektora nadzoru, a także przygotowanie i zawarcie umów z mieszkańcami na wymianę kotła. Jednak część projektu polegająca na fizycznej realizacji zadań przypadnie na lata 2020 i 2021.

Jak podaje UM, w projektach prowadzonych przez ZGDW uczestniczą także gmina Chorkówka (tylko projekt 3.3.1), miasto Dębica i gminy Dębica, Jasło, Jedlicze, Pilzno oraz Żyraków.

Na podstawie um.jaslo.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama