Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Świdnicy

Nabór wniosków o udzielenie grantów w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” rozpocznie się w środę, 1 lipca br. – poinformował Urząd Miejski w Świdnicy (UM).

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła – nabór przez co najmniej trzy miesiące

Jak zaznaczają miejscy urzędnicy, nabór wniosków o wsparcie wymiany ogrzewania potrwa minimum trzy miesiące (obecnie data końcowa naboru ustalona jest na 30 września br.), a o wyborze wniosków do dofinansowania nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wzory dokumentów o udzielenie grantu wraz z dołączoną do nich instrukcją wypełniania dostępne są do pobrania na stronie internetowej projektu pod adresem www.wymianakotlow.pl. Wypełniony jeden egzemplarz wniosku w wersji papierowej w zamkniętej kopercie należy złożyć w świdnickim magistracie (ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica) w pokoju 1a lub wysłać pocztą do 30 września br. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie – dodaje UM.

Według informacji przekazanej przez magistrat, po zakończeniu naboru wniosków o udzielenie grantów dokonana zostanie ich ocena, która ma potrwać ok. czterech miesięcy. Magistrat zwraca uwagę, że samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, a szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia, w tym najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na wspomnianej stronie internetowej.

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła – na co pieniądze i gdzie po informacje?

Możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. Przewiduje się, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotacje w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Jednak magistrat zastrzega, że wartości te mogą ulec zmianie.

Świdnicki UM podaje również, że utworzono punkt informacyjny, gdzie można uzyskać informacje dotyczące naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie. Działa on w pokoju 317 (III piętro) UM, a pytania można również kierować drogą mailową na adres: wymianakotlow@um.swidnica.pl lub telefonicznie pod nr: 74/ 856 28 80.

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła – projekt z unijnym wsparciem

Magistrat zwraca uwagę, że projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO) z osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”. Jego wartość to ponad 24 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO wyniesie niemal 17 mln zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022 na terenie kilkunastu gmin i miast Dolnego Śląska. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 637 sztuk źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji pyłu PM 10 w wysokości 14,34 ton oraz pyłu PM 2,5 w wysokości 11,13 ton. Inicjatywa ma również przeciwdziałać zmianom klimatu, dzięki planowanej redukcji emisji 2810 ton równoważnika CO2.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Świdnicy

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama