Wymiana urządzeń grzewczych

Wymiana urządzeń grzewczych z dofinansowaniem z RPO

Wymiana urządzeń grzewczych w gminach Rybno i Lesznowola to cele projektów, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają prawie 3,6 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO).

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) informuje, że dofinansowaniem objęte zostaną dwa projekty pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” i „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Rybno”.

Wymiana urządzeń grzewczych i zastosowanie OZE w Lesznowoli

Realizowany w Lesznowoli projekt składa się z trzech zadań. Jak podaje UMWM, pierwsze z nich to wymiana starych pieców, np. węglowych na 44 automatyczne kotły gazowe i trzy pompy ciepła. Dla wygody domowników, kotły będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa. Łącznie będzie to 47 instalacji.

Drugie zadanie dotyczy budowy ośmiu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków oraz dwóch instalacji składających się z kolektorów słonecznych. Trzeci element projektu to termomodernizacja 12 budynków mieszkalnych. Prace będą polegały m.in. na wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej, stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV, a także na dociepleniu ścian, dachu, podłogi strychu, stropu piwnicy oraz ścian zewnętrznych.

Dzięki temu mieszkańcy korzystając z nowoczesnych proekologicznych rozwiązań będą ponosić mniejsze koszty związane z ogrzewaniem i zużywaniem energii.

Beneficjentem projektu jest Gmina Lesznowola, a całkowita wartość projektu wyniesie niespełna 1,5 mln zł, przy kwocie dofinansowania wynoszącej ponad 1,11 mln zł.

Wymiana urządzeń grzewczych i zastosowanie OZE w Rybnie

Dzięki wsparciu funduszy europejskich w ramach RPO, również mieszkańcy gminy Rybno wymienią swoje stare piece na urządzenia spalające biomasę, lekkie oleje opałowe lub na takie, które wykorzystują paliwa gazowe – zaznacza UMWM. Inwestycja będzie realizowana w 41 budynkach mieszkalnych oraz w dwóch budynkach publicznych. Ponadto na 16 budynkach zamontowanych zostanie 10 systemów fotowoltaicznych oraz siedem instalacji kolektorów słonecznych. Pozyskiwana w ten sposób energia zabezpieczy potrzeby własne gospodarstw objętych projektem.

Wymiana urządzeń grzewczych

Jak podaje UMWM, realizacja projektu zmniejszy emisję CO2 do atmosfery, obniży koszty zużycia energii w domach oraz obiektach użyteczności publicznej, a także zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii.

Gmina Rybno, bo to ona jest beneficjentem, otrzyma wsparcie w wysokości ponad 1,135 mln zł na projekt, którego wartość została oszacowana na ponad 1,6 mln zł.

Oba projekty zostaną dofinansowane w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza z mazowieckiego RPO.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. 2 x UMWM

reklama

 

reklama