Wymiana starych urządzeń

Wymiana starych urządzeń grzewczych z dofinansowaniem

Od 25 września do 27 października trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach programu „Stop smog”. Wymiana starych urządzeń grzewczych będzie realizowana w 2024 r. – poinformował Urząd Miasta Krakowa (UM).

Wymiana starych urządzeń grzewczych – złóż wniosek

Jak poinformował UM, mieszkańcy zainteresowani wymianą ponad 10-letnich, wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych (kotły gazowe, ogrzewanie olejowe) na spełniające standardy niskoemisyjne, i chcący dodatkowo wykonać termomodernizację budynku, powinni złożyć wniosek. Ten dokument uprawni ich do ubiegania się o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania w ramach programu wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Nie więcej jednak niż 52966,10 zł dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach – dla jednego lokalu.

Kto może skorzystać z programu „Stop smog”?

Ratusz zaznaczył, że program „Stop smog” skierowany jest do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, tj. najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Ma on na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków.

Beneficjentami programu mogą być osoby, których dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2779,77 zł netto/miesiąc. To 175% kwoty najniższej emerytury. W gospodarstwie wieloosobowym dochód miesięczny netto nie może być wyższy niż 1985,55 zł na jednego członka gospodarstwa domowego. To 125% kwoty najniższej emerytury – wskazał UM.

Dofinansowanie wymiany starych urządzeń grzewczych – gdzie składać wnioski?

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać w punktach obsługi mieszkańców UM. Można je też przesłać na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza UM (Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków). Można również złożyć je w wersji elektronicznej. W ostatnim przypadku wniosek musi zostać opatrzony podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami i przesłany za pośrednictwem platformy ePUAP. Dostępna jest też opcja podpisania dokumentów podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami i przesłania na adres e-mail: jp.umk@um.krakow.pl.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego (ul. Rynek Podgórski 1, pokój 8). Można tego dokonać od poniedziałku do piątku, w godz. 7:40–15:30. Informacje można też uzyskać telefonicznie pod numerem infolinii: 12 616 88 48.

Na podstawie: krakow.pl

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu