Wymiana ogrzewania

Wymiana ogrzewania z dofinansowaniem

162 kotły, które nie spełniają ekologicznych norm i emitują do powietrza szkodliwe substancje, zostaną wymienione w podkrakowskich Niepołomicach.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) informuje, że umowę gwarantującą dofinansowanie projektu burmistrzowi Niepołomic – Romanowi Ptakowi przekazali Witold Kozłowski, marszałek i Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa.

Umowa gwarantuje wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO) w wysokości ponad 1 mln zł.

Wymiana ogrzewania w Niepołomicach z dofinansowaniem z RPO

Stare piece to jeden z głównych problemów w walce o czyste powietrze. W naszym regionie używa się ok. 540 tys. przestarzałych kotłów na paliwa stałe, które emitują do powietrza szkodliwe pyły. Dzięki funduszom europejskim od kilku lat możemy sukcesywnie wymieniać stare kopciuchy na nowoczesne kotły na biomasę, paliwa gazowe oraz węgiel. Cieszy fakt, iż małopolskie gminy dostrzegły problem i coraz częściej korzystają z szansy jaką dają unijne środki. Przykładem gminy, która z pomocą unijnych dotacji realizuje wiele projektów z myślą o swoich mieszkańcach są Niepołomice, które już po raz drugi sięgnęły po dotację na wymianę starych pieców – podkreślił marszałek Kozłowski.

Jak podaje UMWM, uczestnicy projektu będą wybierani na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem zakwalifikowania do dofinansowania jest ogrzewanie nieruchomości paliwem stałym. Budynek proponowany do włączenia do projektu musi spełniać minimum energooszczędności.

Według UMWM, wymiana pieców pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o prawie 60%. Właściciele budynków objęci projektem zostaną zobowiązani do poddania budynku ocenie energetycznej oraz do wykonania termomodernizacji.

Urząd mrszałkowski przypomina, że gmina Niepołomice w 2015 r. przeprowadziła inwentaryzację czynnych pieców, kotłów oraz kominków na paliwo stałe. Spośród 7424 budynków znajdujących się na terenie gminy, inwentaryzacji poddano 571 budynków mieszkalnych, co stanowi 7% wszystkich budynków. W jej wyniku podjęto decyzję o realizacji projektu zakładającego dofinasowanie do wymiany kotłów na proekologiczne.

Gmina Niepołomice w ramach zakończonego w 2018 roku programu ograniczenia niskiej emisji, którego wartość wyniosła ponad 3 mln 400 tys. zł, wymieniła 237 kotłów. Aktualny projekt zakończy się w lutym 2022 roku – zaznaczył wicemarszałek Urynowicz.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

 

reklama