W ramach programu KAWKA

Wymiana ogrzewania w ramach programu KAWKA+

Urząd Miejski Wrocławia (UM) przypomina, że za niecałe dwa tygodnie, bo już 30 września, upływa termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania w ramach programu KAWKA+.

W ramach programu KAWKA+ wrocławianie mogą wymienić ogrzewanie

W ramach programu można pozyskać wsparcie finansowe do wymiany pieców węglowych na ogrzewanie proekologiczne, takie jak gazowe, elektryczne, bazujące na lekkim oleju opałowym lub wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE), np. pompa ciepła. Jedną z możliwości jest również podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wrocławski magistrat przypomina, że beneficjenci mogą uzyskać do 12 tys. zł, lecz trzeba zaznaczyć, że w ramach programu KAWKA+ dofinansowanie może sięgać maksymalnie 70% kosztu wymiany ogrzewania. Wnioski mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Nabór prowadzi Wydział Środowiska i Rolnictwa UM.

Wrocławski UM podaje też, że w przypadku, gdy w odniesieniu do jednego lokalu jest więcej niż jeden wnioskodawca (więcej niż jedna osoba posiada tytuł prawny do lokalu) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, a stan prawny nieruchomości, w której planowana jest zmiana ogrzewania musi zostać w pełni uregulowany przed przystąpieniem do ubiegania się o dofinansowanie.

W ramach programu KAWKA+ pieniądze w 30 dni

Kwota dotacji, w wysokości wynikającej z umowy oraz dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia, po zaakceptowaniu przez magistrat, zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia przez UM kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z przedłożoną dokumentacją.

Przy okazji Wydział Środowiska i Rolnictwa UM informuje, że w zakresie zmiany systemu ogrzewania nie współpracuje z żadnym z wykonawców. Oznacza to, że wybór wykonawcy jest swobodną decyzją inwestorów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Wrocławia i www.wroclaw.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama