Wymiana ogrzewania

Wymiana ogrzewania w Lublinie

W Lublinie rozpoczął się nabór wniosków o dopłaty do wymiany ogrzewania – informuje Urząd Miasta Lublin (UM) i dodaje, że będzie on prowadzony w sposób ciągły.

Jednocześnie magistrat zaznacza, że osoby, które złożą wniosek w tym roku, ale ich aplikacja nie zostanie zakwalifikowana do programu, będą miały szansę na uzyskanie wsparcia w roku następnym, bez konieczności ponownego składania dokumentów.

Na dotacje w tym roku miasto przeznaczy 350 tys. zł.

Lublin jako jedno z pierwszych miast w Polsce rozpoczął działania mające na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie niskiej emisji poprzez wsparcie finansowe mieszkańców, którzy zdecydowali się na wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe. Dziś podejmujemy kolejne działania, ruszamy z pierwszym w Lublinie panelem obywatelskim, który dotyczy tematyki smogu, organizujemy akcje edukacyjne w szkołach i kontynuujemy Program ograniczenia niskiej emisji cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Wymiana ogrzewania w Lublinie z dotacjami

Jak zaznacza UM, zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miasta Lublin w lutym br. nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły, a same wnioski rozpatrywane według kolejności złożenia w Wydziale Ochrony Środowiska UM lub w dowolnym Biurze Obsługi Mieszkańców.

O dotację w ramach przyjętego w Lublinie Programu mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne (w tym najemcy lokali komunalnych), wspólnoty mieszkaniowe, jak i osoby prawne, w tym przedsiębiorcy, czy jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dotacja może wynieść do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów. Można ją pozyskać na wymianę pracujących systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel, drewno), które stanowią trwałe wyposażenie budynku lub lokalu, w przypadku, gdy likwidowane źródło grzewcze na paliwo stałe jest jedynym źródłem ogrzewania dla tej nieruchomości – informuje lubelski magistrat.

Program obejmuje dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, na ogrzewanie elektryczne, gazowe, lub olejowe, na pompy ciepła bądź na system hybrydowy (mieszane systemy centralnego ogrzewania z wyłączeniem systemów opartych na paliwach stałych).

Podstawą wzięcia udziału w Programie jest złożenie odpowiedniego wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Program ograniczenia niskiej emisji w Lublinie realizowany jest od 2013 r. Do tej pory miasto przeznaczyło na dotację ponad 1,4 mln zł, a dzięki nim mieszkańcy miasta zlikwidowali ponad 300 starych pieców lub kotłów na paliwa stałe.

Łącznie w ramach PONE w 2017 r. zlikwidowano 80 źródeł grzewczych opalanych paliwem stałym. W ramach dofinansowań wypłacono kwotę ponad 370 tys. zł. W większości zadania dotyczyły przejścia na ogrzewanie gazowe.

Na podstawie lublin.eu

fot. sozosfera.pl

 

reklama